Перейти до вмісту

Відпочинок в м. Яремче


Повідомлень в темі: 85

#1 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 14.11.2007 – 15:49

 • 87
6-8 грудня у Яремче цікава конференція. Планую поїхати. Будуть матеріали чи фотки. Чи є тут Яремчанці? :(

А ось і мій матеріал. Виставляю на всесвітню атестацію у неті.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Регіональний маркетинг, маючи своїм призначенням приваблення інвесторів у регіон, може використовувати для здійснення поставлених перед ним цілей заходи за такими напрямками: 1. Реклама регіону; 2. Інформаційно-консультаційне сприяння процесу вибору місця локалізації підприємств у межах регіону; 3. Реклама продукції та послуг, які виробляються у регіоні; 4. Інформаційно-консультаційне сприяння успішному функціонуванню підприємств, що розмістяться у регіоні.
Унаслідок територіальної диференціації умов виробництва продукції та її транспортування до споживачів (тобто унаслідок того, що регіони мають різну якість із точки зору різних інвесторів) регіональний маркетинг слід орієнтовати на тих потенційних інвесторів, для яких його умови не гірші за умови інших (конкурентних у цьому випадку) регіонів. Таким чином, перше завдання регіонального маркетингу - позиціювання перед потенційними інвесторами сильних сторін регіону, оскільки такі є навіть у слабких і депресивних регіонів. При цьому, сильні сторони фактично кожного регіону можуть бути представлені як традиційними, так і нетрадиційними можливостями. Наприклад, у гірських регіонах до традиційних сильних сторін можна віднести сприятливі умови для туризму, лісового господарства, тваринництва, а до нетрадиційних - сприятливі умови для промислових виробництв з високими вимогами до якості довкілля (фармацевтика, оптика, харчова промисловість тощо). У наш час, коли природа вичерпала свій асиміляційний потенціал, для організації цілої низки виробництв надзвичайно привабливим є місцевості з невисоким рівнем антропогенного забруднення довкілля [1, c. 33-34]. Забруднене довкілля перешкоджає розвитку багатьох галузей промисловості, зокрема, приладобудівної, оптичної, авіаційної, фармацевтичної тощо. Підприємства таких галузей змушені витрачати значні кошти для створення в цехах штучного середовища підвищеної якості, але ефект цих заходів достатньо обмежений. Наприклад, у старих районах розвитку металургії у Німеччині було невигідно, а інколи й неможливо, розвивати виробництво електронних компонентів через сильне забруднення атмосфери. Враховуючи зазначене, гірські території слід представляти для потенційних внутрішніх і зовнішніх інвесторів як регіон, привабливий для розміщення виробництв із високими вимогами до чистоти довкілля.
Друге завдання регіонального маркетингу - позиціювання регіону перед потенційними інвесторами, виробництво продукції якими тяжіє до місць її споживання. Подібне тяжіння відбувається передусім у тому випадку, коли готовий продукт утруднено перевозити на великі відстані (хлібобулочні вироби, борошно, деякі кондитерські вироби, молочні продукти, а також сірчана кислота, енергія ТЕЦ). Групу виробництв, які тяжіють до пунктів споживання, доповнюють галузі, вага (об'єм) готової продукції яких значно перевищує вагу (об'єм) основної сировини. Так є тоді, коли для отримання готової продукції до основної сировини додають компоненти, що вільно доступні в будь-якому місці території – воду та повітря. Тому горілчана промисловість, пивоваріння, виробництво охолоджувальних напоїв із концентратів (наприклад, кока-кола) тощо, відчутною компонентою яких є вода, мають яскраво виражену споживчу орієнтацію. Подібно є з теплоізоляційними будівельними матеріалами, які виробляються шляхом обробки гарячим повітрям основної сировини (як правило, глини). Чітко виражену споживчу орієнтацію мають підприємства з випуску продукції територіальна диференціація витрат на виробництво якої є незначною. На споживача орієнтуються й виробництва, де важливим є чинник культурної близькості з клієнтом. Тому, навіть у випадку компаній, які не потребують наближеності до споживача з точки зору транспортних витрат, відбувається орієнтація при розміщенні на споживачів з причини необхідності забезпечити культурну близькість. Так, компанії, які займаються в ЄС роздрібною торгівлею за допомогою телефону чи Інтернету, розміщуються в Угорщині та Болгарії, де витрати на ведення відповідного бізнесу будуть більшими, ніж, наприклад, в Індії, але не виникатимуть проблеми суттєвої відмінності у менталітеті між працівниками та клієнтами. Традиційно на споживачів орієнтуються підприємства сфери обслуговування (готелі, магазини, ресторани тощо), послуги яких не можуть бути надані через Інтернет.
Реклама регіону має бути націлена на потенційних інвесторів, для яких, у відповідності з попередньо здійсненою оцінкою, умови регіону конкурентні у порівнянні з іншими регіонами. У відповідності з цільовою аудиторією для реклами регіону мають бути вибрані відповідні рекламні комунікації: науково-інформаційні статті в ділових і наукових журналах відповідної спеціалізації, публікації такого ж характеру в інтернет-виданнях. Окрім цього слід передбачити традиційну рекламу регіону, яка б відбувалася за класичною технологією рекламних кампаній з використанням різноманітних рекламних комунікацій. Однак вона повинна мати передусім іміджевий характер і бути спрямованою до уваги потенційних інвесторів.
Інформаційно-консультаційне сприяння процесу вибору місця локалізації підприємств у межах регіону має передбачати дві складові: інформаційну та рекомендаційну. Інформаційна складова повинна містити якомога повнішу інформацію, необхідну для оцінки потенційним інвестором відповідності умов регіону його потребам. Рекомендаційна складова має відображати науково обгрунтовані рекомендаційні схеми оптимального розміщення підприємств у межах регіону. Обгрунтування вибору місць розміщення підприємств у межах регіону можуть стосуватися, у залежності від конкретної ситуації, окремого підприємства, галузі (кількох підприємств з випуску аналогічної продукції), територіально-виробничого комплексу (групи підприємств з випуску різних типів продукції). Для підвищення якості інформаційно-консультаційного сприяння процесу вибору місця локалізації підприємств регіональна влада повинна залучати до виконання відповідних завдань наукові інституції, а також сприяти організуванню наукових конференцій відповідної тематики. Інформаційні та рекомендаційні матеріали повинні бути вільно доступними як для потенційних інвесторів, так і для вже розміщених у регіоні підприємств.
Реклама продукції та послуг, які виробляються у регіоні, має носити регіональний характер і бути результатом системного, комплексного підходу до вирішення проблеми. Просування на ринку продукції та послуг, які виробляються у регіоні, сприятиме вирішенню двох важливих задач регіонального маркетингу. По-перше, маркетинг продукції та послуг підвищуватиме попит на них, а, відповідно, і прибутковість підприємств із їх виробництва. У свою чергу, висока прибутковість вже функціонуючих у регіоні підприємств виступатиме прикладом і своєрідним магнітом для розміщення там нових підприємств. По-друге, просування на ринку продукції та послуг автоматично, хай часто і на підсвідомому рівні, просуває серед потенційних інвесторів регіон, у якому вони були вироблені. Очевидно, однак, що такий маркетинг продукції та послуг матиме регіональну специфіку і суттєво відрізнятиметься від маркетингу з погляду індивідуального виробника. У цій ситуації повинна передбачатися й можливість здійснення індивідуальної реклами, а участь у спільній та взаємоузгодженій регіональній рекламі буде носити добровільний характер.
Сприяння успішному функціонуванню підприємств, що розмістяться у регіоні, заслуговує на особливу увагу, оскільки ніщо так не сприяє поширенню доброї слави про регіон, як приклади успішних інвестицій. Таке сприяння повинне базуватися на наданню відповідних інформаційно-консультаційних послуг підприємствам, що розмістилися у регіоні. Інформаційно-консультаційне сприяння успішному функціонуванню підприємств, що розмістяться у регіоні, має бути націлене на інноваційний характер розвитку, базуватися на полегшенні доступу підприємств до ефективних природоохоронних технологій. Це б мала бути регіональна політика інформування про можливі ринки збуту продукції, про нові технологічні рішення у відповідній сфері, про доречність організування у регіоні виробництв для постачання комплектуючих тощо.

Ось воно яке Яремче - одне з див Прикарпаття!

Цитата

Диво перше — Яремче
Курортна зона цього прикарпатського містечка вражає неабияк: Європа та й годі! Як гриби ростуть невеличкі симпатичні (і, що досить важливо, автентичні, колоритні — по-справжньому гуцульські в плані архітектури) курортні комплекси та колиби. Неподалік — чудовий сувенірний ринок, де торгують не лише недорогими виробами, а й дуже якісними речами. Без прегарного ліжника — найтеплішої ковдри роботи місцевих майстрів — чи, як мінімум, кількох пар добротних вовняних шкарпеток гарантовано не підете. Ще одна особливість рекреаційної зони Яремчого — чистота і порядок. Навіть у тих місцях, де йде активне будівництво. А коли додати до всього переліченого чудове місцеве повітря і невимовні природні красоти... Деякі «європи» можуть обзаздритися.

Наприкінці 1980-х десятитисячне Яремче приймало близько мільйона туристів на рік. І тепер знову потихеньку наближається до цієї вагомої цифри. Найактивніше на Яремчанщині (а нині це — цілий міні-регіон типу Великої Ялти), що включає в себе сім населених пунктів, розвивається сільський «зелений» туризм. Причому процес йде не в «тіні»: місцевому керівництву вдалося переконати населення працювати цивілізовано. Точніше — пояснити і наочно продемонструвати, на що конкретно підуть сплачені підприємцем, який приймає в себе до восьми постояльців, 20 грн. податку. Сума, погодьтеся, зовсім необтяжлива, але не дарма ж говориться, що гуртом і батька легше бити. Виявляється, якщо «скинуться» усі чи хоча б більшість, диви, і дорога відремонтована, і освітлення на селищних вулицях з’явилося, а в Інтернеті — реклама «зелених» садиб...

Здатна Яремчанщина здивувати і справжніми туристичними ноу-хау. Наприклад, тут уперше в Україні впровадили сертифікацію (природно, добровільну) «зелених» садиб: за аналогією з готельними «зірками» їм присвоюють «смерічки». Не може не зацікавити допитливого туриста і шматочок... найсправжнісінької тундри, що казна-як затесався в місцевий пейзаж і розбавив його сірим серпанком карликових беріз, яскравими бризками морошки і журавлини. А ще тільки на Яремчанщині можна сьогодні почути спів трембіти, веселі переливи троїстих музик і побачити запальний танок аркан.

Гуцули в цьому, звісно, молодці — низький їм уклін за те, що так шанують і бережуть свої традиції та свою самобутню яскраву культуру. Справа за малим — гарними дорогами, відповідною державною рекламною підтримкою і — вперед, на підкорення туристичного олімпу! Жарти жартами, але ж у «Великого Яремчого» є для цього вагомі передумови. За винятком «малого», звісно...

Повідомлення відредагував Мій_Травень: 25.05.2008 – 18:46


#2 bamik

  салоїд

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2443 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Івано-Франківськ

Відправлено 17.11.2007 – 09:56

Гуцули гуцулами. Яке там диво? Яремче - просте село як і більшість сіл, правда там ще гори є :brovy:
 • 0

#3 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 17.11.2007 – 17:49

Перегляд дописуbamik (17.11.2007 08:56) писав:

Гуцули гуцулами. Яке там диво? Яремче - просте село як і більшість сіл, правда там ще гори є :brovy:
А знаменитий водопад? А неймовірні ліси та клімат?
 • 1

#4 Idearter

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 673 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 24.11.2007 – 18:34

Перегляд дописуWeber (17.11.2007 17:49) писав:

А знаменитий водопад?

Водоспат не такий і гарний. Ти коли небудь був у Маняві о там дійсно класний водоспад ось фотка
 • 0

#5 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 25.11.2007 – 20:48

Івано-Франківська область. Яремчанський водоспад.
Панорама; кут приблизно 120°. Точка зйомки - під опорою містка.
Яремче - низькогірний кліматичний курорт, оточений горами, які на півночі і півдні переходить у мальовничі пагорби, вкриті густим хвойним і листяним лісом. Тут розташовані санаторії для хворих на туберкульозу легень, дім відпочинку.

Я маю у своїй колекції фотки біля того водоспаду - згадки з попередніх конференцій... Мушу погодитися, що він слабший за Манявський...
 • 1

#6 Гість_Ромашка_*

 • Гості

Відправлено 26.11.2007 – 19:13

[font=Arial Narrow]
Що крим водоспаду э ще в Яремчи?
 • 0

#7 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 27.11.2007 – 17:30

Перегляд дописуРомашка (26.11.2007 18:13) писав:

[font=Arial Narrow]
Що крим водоспаду э ще в Яремчи?
Клімат!!! Там нема мінеральних вод але неймовірно цілющий клімат!
 • 0

#8 Idearter

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 673 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 27.11.2007 – 18:04

Я згоден про клімат, тут дуже гарна природа в кожну пору року, а також тут є декілька оздоровчих комплексів.
 • 0

#9 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 27.11.2007 – 20:00

Перегляд дописуШkідниk (27.11.2007 17:04) писав:

Я згоден про клімат, тут дуже гарна природа в кожну пору року, а також тут є декілька оздоровчих комплексів.
А також знаменитий базар дорогою до одного з оздоровчих комплексів.
 • 1

#10 The Master of Rings

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 115 повідомлень
 • Місто:Україна.Рівне

Відправлено 27.11.2007 – 20:55

Я був там в 2006 році! Яремче із кул! :prapor3: :) :angry1: :angry1:

Цитата

Що крим водоспаду э ще в Яремчи?
Як що? Багато чого цікавого: гора Маківка, канатна дорога, тренувальний комплекс для лижників зі штучним снігом і ще багато чого!!!!!!!!!!!!!
П.С.Не в "Яремчи" а в "Яремчі"! ;)
 • 0

#11 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 27.11.2007 – 21:18

теж Яремче!
 • 1

#12 Idearter

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 673 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 28.11.2007 – 18:25

якщо вибирати куди їхати в Крим чи в Карпати то стовідцотково Карпати
 • 0

#13 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 29.11.2007 – 10:23

Перегляд дописуШkідниk (28.11.2007 17:25) писав:

якщо вибирати куди їхати в Крим чи в Карпати то стовідцотково Карпати
Погоджуюся. Вже бував в Яремче двічі на конференціях, але це було у жовтні... Цікаве буде зимове Яремче... 6-7 грудня...
 • 1

#14 Idearter

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 673 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 30.11.2007 – 16:01

Перегляд дописуWeber (29.11.2007 10:23) писав:

Погоджуюся. Вже бував в Яремче двічі на конференціях, але це було у жовтні... Цікаве буде зимове Яремче... 6-7 грудня...
Зиммою в Яремчі теж гарно. Правда зимою я там буваю не часто. А от літом там взагалі супер: можна і в гори піти, а можна в річці поплавати. Я в Яремче кожного літа їду на тиждень може троха більше.
 • 0

#15 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 30.11.2007 – 19:57

Ось воно моє Яремче! А як туди до речі найкраще добратися громадським транспортом?
 • 1

#16 bamik

  салоїд

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2443 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Івано-Франківськ

Відправлено 30.11.2007 – 20:19

Перегляд дописуWeber (30.11.2007 19:57) писав:

Ось воно моє Яремче! А як туди до речі найкраще добратися громадським транспортом?

ги, та курсує маршрут кожної години або потягом. Головне до ІФ потрапити :D
 • 0

#17 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 30.11.2007 – 20:24

Перегляд дописуbamik (30.11.2007 19:19) писав:

ги, та курсує маршрут кожної години або потягом. Головне до ІФ потрапити :D
До ІФ зі Львова теж ходять маршрутки. Хоча в таку пору року краще сісти на потяг і зразу на Яремче... Стільки ж аварій на шоссе...
 • 1

#18 Idearter

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 673 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 30.11.2007 – 20:26

А є ше спец автобус до Буковеля. Правдая не знаю коли він у Франику буває.
 • 0

#19 Idearter

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 673 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 03.12.2007 – 19:00

Weber
Ти будеш тільки на конференції чи ще може на декілька днів залишишся??
 • 0

#20 Зелені_оченята

  Ледар

 • Користувачі
 • PipPip
 • 27 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Arkansas,USA

Відправлено 09.12.2007 – 06:46

Ja zakoxana v Jarem4e..byla tam i vzumky i vlitky ;) .garno jak....
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних