Перейти до вмісту

Гарантійне обслуговування


Повідомлень в темі: 16

#1 Jastreb

  Частий гість

 • Користувачі
 • PipPipPip
 • 48 повідомлень

Відправлено 16.07.2007 – 15:13

 • 16
Ви купили мобільний телефон. Протягом гарантійного терміну в ньому проявився дефект. Що робити в даному випадку?

Ця ситуація законодавчо урегульована ст. 8 Закону України ”Про захист прав споживачів”, де описані права споживача в цьому випадку:

... У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

... істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором…
В першу чергу Вам необхідно звернутись до продавця з вимогою про усунення вказаного недоліку. Звернутись до продавця Ви маєте право усно або викласти своє звернення письмово. У зверненні слід зазначити: дату купівлі товару, наявність розрахункового документу, що підтверджує факт купівлі-продажу, описати дефект, що проявився і викласти свою вимогу.

Зразок заяви

Директору магазину
”АБС”
Іванову І.І.

Громадянина
Петрова П.П.
(Ваша адреса)
(контактний телефон)


Заява


01 січня 2007 року у Вашому магазині я придбав мобільний телефон фірми R&D вартістю 1200,грн. Факт покупки підтверджується чеком та відміткою у гарантійному талоні, в якому зазначено, що гарантійний термін експлуатації на цей телефон становить один рік з дня придбання.
Через місяць експлуатації телефону за призначенням у телефоні почали проявлятись недоліки, а саме: в телефоні почала зависати програма, телефон почав самовільно відключатись. На даний час в телефоні зовсім не працює блютуз.
На підставі ст. 8 Закону України ”Про захист прав споживачів” прошу розглянути мою заяву та вирішити питання про безоплатне усунення заявлених недоліків протягом 14 днів. Якщо вказані недоліки не можуть бути усунуті, прошу повернути мені сплачені за телефон кошти у розмірі 1200,00 грн.


Підпис дата


Заява складається у двох примірниках, один залишається у продавця, другий - у покупця. На другому примірнику робиться відмітка продавцем про дату отримання та ставиться П.І.Б. та підпис уповноваженої особи.

Заява суб’єктом підприємницької діяльності повинна бути розглянута у встановлений законодавством термін (згідно ст. 20 Закону України ”Про звернення громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.), та надана споживачу мотивована відповідь по суті вирішення скарги.

Якщо товар, до якого виникла претензія по якості, входить до переліку товарів, з яких повинен утворюватись обмінний фонд у продавця, то споживач може написати заяву про видачу аналогічного товару з обмінного фонду на час проведення ремонту цього товару, або проведення експертизи.
Якщо споживач повертає продавцю товар для ремонту, або проведення експертизи, магазин повинен видати йому документ, про те, що товар був прийнятий, в якому вказано: ким прийнято товар, описаний його зовнішній вигляд, поставлено дату прийняття, і штамп (печатку) магазину.
Якщо продавці відмовляються прийняти заяву, її необхідно відправити поштою рекомендованим листом з повідомленням і описанням того, що вкладено в поштовий конверт.

Згідно п. 6 ст. 8 Закону України ”Про захист прав споживачів” вимога споживача підлягає негайному задоволенню, а якщо у продавця є необхідність в перевірці характеру заявленого дефекту - протягом 14 днів, або за домовленістю.

Тобто, у разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи.
Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Якщо експертиза надасть висновок, що дефект підлягає усуненню, то споживач за своїм вибором має право вимагати від продавця зменшення ціни на товар, безкоштовного ремонту або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
Якщо експертизою буде встановлено, що недолік в товарі не може бути усунутий, усунення цього недоліку потребує більше ніж 14 днів, або після усунення недоліку товар буде суттєво іншим, ніж передбачено супровідними документами, то Ви маєте право вимагати розірвання договору купівлі-продажу та повернення сплаченої за товар грошової суми, вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця.

Також, доцільно відмітити, що згідно п. 3 ст. 8 Закону України ”Про захист прав споживачів” вимоги щодо наявності дефекту в товарі можуть пред’являтись на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові, або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених ст. 8 Закону України ”Про захист прав споживачів”, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу. При цьому, доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника підприємства, що задовольняє вимоги споживача.
Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.
При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.
Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

Вимоги споживача, передбачені статтею 8 Закону ”Про захист прав споживачів”, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

Якщо заява споживача не буде розглянута продавцем (виконавцем) то за захистом своїх прав споживач має право звернутись до Сумського обласного управління у справах захисту прав споживачів.
У заяві до управління повинні бути вказані:
- прізвище, ім’я по батькові споживача;
- місце проживання споживача;
- дані його паспорта;
- викладена суть скарги.
Заява повинна бути підписана заявником та поставлена дата звернення.
Письмова заява споживачів розглядається після пред’явлення ними документів, які підтверджують факт купівлі.
У випадку відсутності письмових документів, при наявності свідків, споживачі мають право пред’явити претензію про відшкодування матеріальної та моральної шкоди до продавця в судовому порядку за місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача.
Споживач при цьому звільняється від сплати державного мита за заявами, пов’язаними з порушенням їх прав.

Я не являюсь автором даного тексту

Повідомлення відредагував MrGALL: 18.07.2007 – 12:59


#2 Роланд

  Purple haze all around

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1007 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Житомир

Відправлено 16.07.2007 – 15:24

Місяць назад виникла подібна ситуація(тільки то був не мобільний телефон)
Керувався цим:

Цитата

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
Тепер процитую ще один абзац цього закону:

Цитата

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених
частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу
вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.
Ось! Я не мав права наполягати на поверненні мені грошей, оскільки була можливість заміни товару на аналогічний. Мені сказали, що замінять товар(тоді це був монітор) як тільки він з'явиться в магазині - а це буде не раніше, ніж через 2 тижні...
Мені ще повезло, бо:

Цитата

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну
підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання
відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну
товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій
вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх
функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини
першої цієї статті.
.........

П.С. врешті-решт я не захотів сидіти і ждати 2 тижні без монітора і плюнув на це все... Зараз тей недолік, який мав місце, вже не проявляється
 • 0

#3 Mr.Ripley

  (͡° ͜ʖ ͡°)(͡° ͜ʖ ͡°)(͡° ͜ʖ ͡°)(͡° ͜ʖ ͡°)(͡° ͜ʖ ͡°)

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4667 повідомлень
 • Стать:Не скажу

Відправлено 16.07.2007 – 16:09

можуть провести заміну а можуть і ні. це вже як їм захочеться

аффтар виключи CAPS LOCK
 • 0

#4 Івгєша

  Постійний житель

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPip
 • 172 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Дніпропетровськ

Відправлено 18.07.2007 – 11:46

У мене була проблема з моїм нинішнІм телефоном,один раз я віддавав на перепрошивку(глючив),але не було усунуто глюк(потім вже сам без перепрошивки полагодив), а другий-клавіатура непрацювала,так мені місяць його не віддавали з ремонту,не кажучи вжеп про заміну чи повернення грошлей чи навіть оренда іншого телефону на строк гарантїї.Все це їм по барабану,не хочеш-йди у платний СЦ ,ремонтуй і втрачай гарантіюОт так от:P
 • 0

#5 Jastreb

  Частий гість

 • Користувачі
 • PipPipPip
 • 48 повідомлень

Відправлено 18.07.2007 – 14:31

 Івгєша (18.07.2007 12:46) писав:

У мене була проблема з моїм нинішнІм телефоном,один раз я віддавав на перепрошивку(глючив),але не було усунуто глюк(потім вже сам без перепрошивки полагодив), а другий-клавіатура непрацювала,так мені місяць його не віддавали з ремонту,не кажучи вжеп про заміну чи повернення грошлей чи навіть оренда іншого телефону на строк гарантїї.Все це їм по барабану,не хочеш-йди у платний СЦ ,ремонтуй і втрачай гарантіюОт так от:P
Дуже важливим є правильна форма зврення, тобто вираження своїх бажань і намірів.

При простому усному спілкуванні, звісно продавець буде відговорюватись і про якесь відшкодування не вестиме ніякої мови.

Тому необхідною є письмова форма звернення. Я доречі написав ось що:

ШАПОЧКА (кому від кого)


З А Я В А

15 березня 2007 року у Вашому магазині я придбав мобільний телефон NOKIA N73 вартістю 0,01грн. Факт покупки підтверджується чеком та відміткою у гарантійному талоні, в якому зазначено, що гарантійний термін експлуатації на цей телефон становить один рік з дня придбання.
На другий день експлуатації телефону за призначенням у телефоні почали проявлятись недоліки, а саме: під час копіювання файлів із однієї теки в іншу даний процес виконати іноді не вдавалось, оскільки його виконання із невідомих мені причин припинялось. Були випадки, коли під час даної операції телефон автоматично виключався, а потім знову включався.
Із даного приводу я не звертався, оскільки телефон в загальному був функціональним а наведені недоліки проявлялись рідко і дозволяли використовувати його за призначенням.
Однак 15 липня 2007 року, здійснюючи сортування графічних зображень у пам’яті телефону, я не зміг цього зробити, оскільки деякі клавіші телефону перестали виконувати свої функції. Так зокрема при вводі цифри „2” вводиться цифра „7”, крім того помінялись функції деяких інших клавіш. Вказані недоліки не дають мені можливості використовувати придбаний у Вас товар згідно його цільового призначення.
Разом із тим телефонний апарат використовувався згідно інструкції, падінню та дії рідин не піддавався.
На підставі ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” прошу розглянути мою заяву у встановлений законом термін та вирішити питання про безоплатне усунення заявлених та виявлених вами інших недоліків протягом 14 днів. Якщо вказані недоліки не можуть бути усунуті, прошу повернути мені сплачені за телефон кошти у розмірі 0,01 грн.
На період проведення ремонту прошу із обмінного фонду видати мені інший мобільний телефон для тимчасового користування.
У випадку неналежного реагування на дане звернення, з метою захисту свого права залишаю за собою можливість звертатись в Обласне управління захисту прав споживачів, засоби масової інформації та органи судочинства України.
Дата/підпис


Разом із тим у випадку пропуску 14-тиденного терміну ви вправі вимагати від продавця відшкодування 1% вартості телефона за кожен день прострочки :).

Не варто давати можливість комусь порушувати ваші права.

Повідомлення відредагував Jastreb: 18.07.2007 – 14:33

 • 0

#6 малеча

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 669 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:вершина самотності

Відправлено 19.07.2007 – 14:48

Так це всі знають... якщо ні то не потрібно на базарі купувати. Як як свій телефончик купували мені все розжували, чек прикріпили до гарантійного талона. І не минув майже рік (гарантія на 1 рік була) я в ванну взяла телефон і в мікрофон попала краплинка, короче мене не було чути, а я чула коли розмовляла по телефону.
Я пішла здала в ремонт безплатний по гарантії. Але чесно кажучи після втручання телефон ще багато разів падав... ну і інколи його заглючює, але це вже інше.
Всі ці права викладені вище автором теми, зазначені(майже всі) в гарантійному талоні.
 • 0

#7 Jastreb

  Частий гість

 • Користувачі
 • PipPipPip
 • 48 повідомлень

Відправлено 19.07.2007 – 16:42

 малеча (19.07.2007 15:48) писав:

Так це всі знають... якщо ні то не потрібно на базарі купувати. Як як свій телефончик купували мені все розжували, чек прикріпили до гарантійного талона. І не минув майже рік (гарантія на 1 рік була) я в ванну взяла телефон і в мікрофон попала краплинка, короче мене не було чути, а я чула коли розмовляла по телефону.
Я пішла здала в ремонт безплатний по гарантії. Але чесно кажучи після втручання телефон ще багато разів падав... ну і інколи його заглючює, але це вже інше.
Всі ці права викладені вище автором теми, зазначені(майже всі) в гарантійному талоні.
Звичайно викладені, але в даному впидаку акцент робиться на механізмі захитсту цих прав. Мені неодноразово приходилось бути свідком судових баталій тому маю уявлення, що таке знати свої права, а що таке вміти правильно їх захистити.

Повідомлення відредагував Jastreb: 19.07.2007 – 16:43

 • 0

#8 Ґвинтик

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 774 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:свій внутрішній світ...

Відправлено 19.07.2007 – 21:57

У сервісному центрі вимагають чек?
 • 0

#9 Jastreb

  Частий гість

 • Користувачі
 • PipPipPip
 • 48 повідомлень

Відправлено 20.07.2007 – 11:17

 Ґвинтик (19.07.2007 22:57) писав:

У сервісному центрі вимагають чек?
До сервісного центру повинен звертатись продавець у якого придбаний телефон, а для підтвердження Вами перед продавцем факту покупки у нього телефона вам потрібно пред*явити чек.
 • 0

#10 Legum

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 735 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Луцьк

Відправлено 21.07.2007 – 19:32

 Jastreb (20.07.2007 12:17) писав:

До сервісного центру повинен звертатись продавець у якого придбаний телефон, а для підтвердження Вами перед продавцем факту покупки у нього телефона вам потрібно пред*явити чек.
я бачу різні варіанти......чек - це підтвердження купівлі, а гарантійний талон - покупець(власник) може подавати в сервіс центр і без посередництва продавця......
п.с. щодо гарантії:
"Гарантійний термін – це термін, протягом якого виготівник (продавець) гарантує нормальну роботу (застосування, використання) товару.
Гарантійне обслуговування складається з того, що виготівник (продавець) протягом гарантійного терміну зобов’язаний безкоштовно виконувати роботи щодо:
а) введення товару в експлуатацію (за наявності відповідних відривних талонів); б) технічного обслуговування; в) усунення виявлених недоліків проданого товару (відхилень від вимог нормативних документів та інформації про товар).
Гарантійний термін повинен зазначатися в паспорті на товар, на етикетці, іншому документі, що додається до товару."

Повідомлення відредагував Legum: 21.07.2007 – 19:43

 • 0

#11 100000

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 350 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 05.08.2008 – 14:05

Знайшов цікаву темку :-).
Мав на днях подібну дефіляду із телефоном. Скажу, що всі бесіди із продавцем ватро проводити в присутності свідків, які зможуть підтвердити відмову продавця взяти заяву, покласти відмітку в гарантійному талоні і тому подібне, оскільки якщо річ дорога то варто звертатись до суду, а покази свідків там на вагу золота.
 • 0

#12 Пляма

  спонтанна...

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 738 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:|LemberG|

Відправлено 05.08.2008 – 14:35

може не зовсім до теми, але в мене такий випадок був з мп3 плеєром...гарантію дали півроку...пройшло півроку і 1 місяць і срака настала тому плеєру)...Обідно однако було :ggggg: бо вони ніби про це знали
 • 0

#13 100000

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 350 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 05.08.2008 – 15:29

 Пляма (5.08.2008 15:35) писав:

може не зовсім до теми, але в мене такий випадок був з мп3 плеєром...гарантію дали півроку...пройшло півроку і 1 місяць і срака настала тому плеєру)...Обідно однако було :unsure: бо вони ніби про це знали
:ggggg: у мене так компутер в один час прикольнувся, ото було свято :happy1:
А взагалі то по темі сказав би, що варто перш ніж іти із якимись заявами усвідомити наступне:
[indent]- варто спокійно розмовляти із продавцем;
- не варто вписувати в заяву різних погроз;
- не варто розписувати в заяві посилання на вимоги чинного законодаства із посиланням на статті;
- у випадку небажання продавця співпрацювати із вами, спровокувати на порушення якомога більшої кількості цих статей і головне уміло і вчасно їх належним чином фіксувати.
- потрібно розуміти, що продавець міняючи товар не несе збитків оскільки вони йому відшкодовуються виробником, однак при великому бажанні він може домовитись із сервіс-центром про експертизу не на вашу користь, тому потрібно зробити так, щоб продавець не пішов із вами на принцип "хто кого".[/indent]

Повідомлення відредагував 100000: 05.08.2008 – 15:33

 • 0

#14 Legum

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 735 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Луцьк

Відправлено 25.08.2008 – 14:17

 100000 (5.08.2008 16:29) писав:

:( у мене так компутер в один час прикольнувся, ото було свято :)
А взагалі то по темі сказав би, що варто перш ніж іти із якимись заявами усвідомити наступне:
[indent]- варто спокійно розмовляти із продавцем;
- не варто вписувати в заяву різних погроз;
- не варто розписувати в заяві посилання на вимоги чинного законодаства із посиланням на статті;
- у випадку небажання продавця співпрацювати із вами, спровокувати на порушення якомога більшої кількості цих статей і головне уміло і вчасно їх належним чином фіксувати.
- потрібно розуміти, що продавець міняючи товар не несе збитків оскільки вони йому відшкодовуються виробником, однак при великому бажанні він може домовитись із сервіс-центром про експертизу не на вашу користь, тому потрібно зробити так, щоб продавець не пішов із вами на принцип "хто кого".[/indent]
все це добре але не по темі - якраз і усвідомлення того ЩО ВИ ПРАВІ і маєте відстоювати свої права....продавець не хоче говорити - нехай....заява...або поштою заказним з повідомленням про вручення.......
 • 0

#15 Гість_Sanechka_*

 • Гості

Відправлено 14.09.2009 – 13:41

Здрастуйте. 14 січня 2009 року купила собі в магазині мобільний телефон. Чек і гарантійний талон у мене є на нього. Зараз телефон став страшно глючить (вимикається сам щодня і періодично по пару хвилин не хоче скидати дзвінки). А ще недавно перевірила навушники (раніше я ними не користувалася оскільки у мене були старі і мені ці не хотілося чіпати). А виявилось, що один з навушників не працює. Телефон досить дорогий. По-цьому хочу звернутися в той магазин по гарантії. Лише підкажіть будь ласка хто розбирається як мені поводитися і на що я маю право в даній ситуації. Спасибі велике!!!
 • 0

#16 bendera.UA

  Комбінатор....мясо-горілчаного комбінату.

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2306 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:вокзал Київ-Пас - Дарниця

Відправлено 14.09.2009 – 13:48

правила і строки гарантійного обслуговування зазначені в гарантійному талоні. + все що необхідно передбачено ЗУ "Про захист прав споживачів". Коротко кажучи - звертайтесь в сервіс центр і там вам його будуть ремонтувати (тут ще істотно чи то гарантія виробника чи магазину). Гроші не повернуть (то треба було протягом 2 тижнів повертати), але чинити будуть (що правда час згаєте).

п.с. - мова спілкування на цьому форумі українська - читайте Правила порталу....
 • 0

#17 Гість_Sanechka_*

 • Гості

Відправлено 14.09.2009 – 13:51

 bendera.UA (14.09.2009 14:48) писав:

правила і строки гарантійного обслуговування зазначені в гарантійному талоні. + все що необхідно передбачено ЗУ "Про захист прав споживачів". Коротко кажучи - звертайтесь в сервіс центр і там вам його будуть ремонтувати (тут ще істотно чи то гарантія виробника чи магазину). Гроші не повернуть (то треба було протягом 2 тижнів повертати), але чинити будуть (що правда час згаєте).

п.с. - мова спілкування на цьому форумі українська - читайте Правила порталу....

Дякую. Не прочитала. Буду знати :gryzin:
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних