Перейти до вмісту

Формування ланцюга поставок


В темі одне повідомлення

#1 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 16.06.2007 – 17:26

 • 1
Цікава нова книжка, з якої я вибрав те, що наведено і стосується воно моїх улюблених питань розміщення. Раджу ту книжку зацікавленим особам почитати. Написана з толком і від душі! :angry2:Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: Монографія. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 232 с.
С. 17-19. Доцільно виокремити ще один детермінант розвитку логістики в умовах глобалізації - це просторові переміщення та локалізація. Теоретично у бізнесі "без кордонів" географія не повинна мати значення. Деякі зарубіжні дослідники доводять, що для успішної конкуренції у глобальному масштабі міжнародні корпорації повинні будувати глобальні організаційні структури, На нашу думку, ця перспектива має багато обмежень, оскільки територіальний аспект цієї проблеми в контексті логістичних завдань є надзвичайно важливим. Припущення про практично абсолютну мобільність капіталу, праці та ресурсів, які висловлювали багато представників економічних шкіл та активно використовували як самоочевидне, здебільшого не є дійсними [66, С 240]. Коли враховуються, наприклад, витрати транспортування, то в тих секторах, в яких вони надалі є високими, виробничі функції підприємств найчастіше залишаються локальними. Зокрема, стратегічною користю для глобальних фірм є можливість розташування різних фрагментів бізнес-діяльності у найефективніших для них місцях в світі. Глобальні фірми можуть дезагрегувати ланцюг доданої вартості, формуючи його для оптимізації користей, отримуваних у міжнародній діяльності. Для контрасту - фірми, які діють лише на національних ринках, мають обмежені можливості для досягнення цінностей, пов'язаних із локалізацією ланок ланцюга вартості, а також формуванням структури витрат [233, С. 240].
Глобальні фірми можуть приймати рішення про географічну локалізацію окремих ланок ланцюга для максимізації їхньої ефективності, наприклад, завдяки мінімізації витратної і податкової бази. Структуризація глобальної корпорації на центральні офіси і локальні філії показує, що деякі види діяльності, наприклад, післяпродажні послуги, а також ціни зазвичай формуються локально. Нині триває дискусія між прихильниками двох різних концепцій управління у міжнародному середовищі: централізації і децентралізації. Незважаючи на виразну концентрацію ланцюгів цінностей підприємств, глобальні фірми рідко приймають рішення про локалізацію усієї своєї діяльності в одному місці.
Втім, удосконалення комунікацій та перевезень сприяє тому, що фізичні відстані відіграють все меншу роль. Розвиток технології є, на нашу думку, найважливішим рушійним чинником глобалізації. Це стосується, зокрема, нових інформаційних і комунікаційних технологій, серед них нових застосувань Інтернету, інноваційних продуктів і процесів, змін в каналах дистрибуції тощо. Інновації у сфері інформатики привели до трансформації традиційних секторів у сектори сучасної технології (наприклад, виникнення віртуальних банків). Тепер організації можуть ставати глобальними у своєму загальному підході до бізнесу, здійснення закупівель, збереження, виробництва, переміщення та розподілу матеріалів на єдиному ринку, що охоплює всю світову економіку. Внаслідок такого підходу торгівля розширюється і конкуренція загострюється. Якщо у минулому організації зазвичай порівнювали себе з конкурентами, що діють на певному локальному рику, то сьогодні все частіше наражаються на загрозу конкурентної боротьби з боку фірм, розташованих у будь-якому місці, навіть на інших континентах. Деякі зарубіжні дослідники, зокрема М. Крістофер [187, С. 140], говорять про входження у в нову еру "конкуренції ланцюгів поставок". Фундаментальною відмінністю від відомої моделі конкуренції є те, що підприємство не може вже функціонувати як окремий і незалежний господарський суб'єкт, що конкурує з іншими організаціями цього типу. Натомість виникає потреба створювати системи доставки цінностей, які результативніше реагують на швидкозмінне ринкове оточення, і одночасно є тісно пов'язаними і надійними у цьому процесі.
Дещо специфічна ситуація спостерігається у сфері дистрибуції товарів і послуг через сучасні інформаційно-комунікаційні мережі, у яких відбувається "розщеплення" в каналах дистрибуції: товари та інформація про них переміщуються незалежно. Звужуючи перспективу лише до дистрибуції через Інтернет, у [225, С. 45] прогнозують такі тенденції.
По-перше, відстань перестане відігравати істотну роль, деякі дослідники навіть говорять про "зникнення відстані" (англ. — death of distanse). Зокрема, Г. Блейнлі в середині шестидесятих років писав про вплив віддаленості австралійського ринку на економічну ізоляцію цієї країни ("тиранія дистанції"), проте сьогодні Австралія, незважаючи на географічну ізольованість, стає активним учасником глобальної економіки. Серед основних причин можна назвати зростання значення сектора послуг, оскільки географічна відстань не ускладнює маркетингу нематеріальних продуктів і послуг настільки, як матеріальних продуктів.
По-друге, місце розташування збутової організації, що займається Е-соmmerсе, не відіграє ролі. Наприклад, локалізація компанії Аmazon.соm, яка займається продажем книг через Інтернет, не має значення ні для видавців, ні для читачів. Дж. Ф. Рейпорт і Дж. Дж. Свьокла називають це явище трансформацією "ринкового місця збуту" (англ. — marketplace) у "ринковий простір" (англ. - mar-ketspace) [193, С. 20].
Отже, важливим завданням для досягнення конкурентоспроможності є пошук нових резервів у підприємницькій діяльності, зокрема у сфері переміщення матеріальних потоків. Логістика, яка не обмежується масштабами організації, а займає унікальну позицію, пов'язуючи організацію із зовнішніми постачальниками, з одного боку, і замовниками і споживачами з іншого, пропонує новий теор етико-концептуальний і практичний підхід до діяльності в умовах глобалізації ринків. Важливою рушійною силою глобалізації, яка сприяє удосконаленню логістичних процедур, є поява та поширення сучасних технологій, зокрема, інформаційних та комунікаційних.
Основними детермінантами розвитку логістики на сучасному етапі є фактор часу, що зумовлює необхідність прискорення переміщення матеріального потоку у ланцюгу поставок, а також фактор простору, а саме місце і локалізація об'єктів логістичного управління. Зменшення ширини часового "вікна" істотно вплинуло не тільки на спосіб управління впровадженням нового продукту, але й на збільшення часу реалізації логістичних процедур. Подальші проблеми пояснюються обмеженою координацією рішень, які стосуються поставок, а також обмеженим усвідомленням впливу процесів постачання і виробництва на попит через видовження ланцюгів поставок і дистрибуції. Щоб подолати ці труднощі і досягти тривалої переваги над конкурентами через відповідні реакції на змінні потреби ринку, необхідне вироблення нового і абсолютно іншого підходу до управління часом та простором в контексті логістичного управління.
Працюючи у глобальному масштабі, компанії намагаються, з одного боку, дотримуватись стандартизації виробництва товарів, з іншого — максимально враховувати національні особливості локальних ринків, нерідко задовольняючи специфічні потреби окремих замовників ("масове виробництво на замовлення"). Використовуються сучасні прийоми логістики, зокрема, відтермінування та пізнє формування замовлення, системи швидкого та ефективного реагування на запити споживачів тощо.

Повідомлення відредагував Weber: 16.06.2007 – 17:34


#2 ramzes12

  Частий гість

 • Користувачі
 • PipPipPip
 • 39 повідомлень

Відправлено 19.12.2015 – 23:58

Я дуже люблю читати. Виписую велику кількість журналів, але з усіх інших я надаю перевагу журналу «Дніпро». В цьому журналі друкують твори наших співвітчизників, які молоді і не дуже відомі, але дуже талановиті.
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних