Перейти до вмісту

Фізична економія

фізична економія

Повідомлень в темі: 23

#1 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 19.01.2016 – 21:40

 • 23
Зображення

Цитата

Україна багата на талановитих людей. Мабуть, немає такої сфери, до якої б не долучалися українці. У різні епохи, у різних країнах світу ми можемо віднайти своїх великих і видатних земляків, які уславили не тільки своє ім’я, а й Україну. До плеяди таких людей належить Сергій Подолинський – український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист, теоретик, автор цілого ряду відкриттів. М. Грушевський писав про нього: «Він заслужив собі одно з найбільш почесних місць в історії нашого духовного життя» [1, 17]. Французький учений Дебірре називав С. Подолинського автором однієї з «найновіших теорій термодинаміки». Взагалі, спектр інтересів С. Подолинського був надзвичайно широкий: він розробляв космогенну енергетичну теорію, досліджував еколого-економічні проблеми, аналізував ідеї фізичної економії для розробки проблем сталого розвитку. Його обирали членом Російського географічного товариства та Французького товариства розвитку науки.

Сучасні філософи І. Огородник та М. Русин стверджують, що «категорія праці завжди привертала увагу представників філософської та суспільно-політичної думки, особливо в XIX ст. Однак її інтерпретація зводилася лише до переважання в ній економічних чинників, спонуки створення вартості й зростання національного багатства. Під іншим кутом зору проблему праці розглядає С. Подолинський; він осмислює її через фізичну енергетичну економіку, згідно з якою праця є одним із мислених різновидів загальної світової енергії. Її специфіка полягає в тому, що праця (якщо це осмислена, а не безсистемна робота) орієнтована не на розпорошування енергії, насамперед сонячної як основи життя, а на пакетування енергії, придатної для забезпечення вищих форм діяльності людини. Функція людського розуму полягає тут у регулюванні господарського життя та організації енергетичних потоків з метою перетворення світу та привнесення в нього нової якості»

Найвідоміший твір С. Подолинського «Праця людини і її відношення до розподілу енергії» був надрукований у 1880 р. російською та французькою мовами (французькою – у міжнародному часописі з біологічних наук). Упродовж 1880–1881 pоків вийшло ще три видання цієї праці французькою, італійською та німецькою мовами.

Автор намагався з’ясувати відношення, що існує між людською працею і розподілом сонячної енергії на земній поверхні. Він показав, що хоча загальна кількість енергії, яку одержує поверхня Землі від її надр і від Сонця, поступово зменшується, загальна кількість енергії, що є у розпорядженні людини внаслідок людської праці, постійно зростає. На основі цього вчений доходить висновку: «Загальна кількість енергії, одержувана поверхнею Землі з її внутрішності і від Сонця, поступово зменшується. Водночас загальна кількість енергії, що накопичується на земній поверхні і є в розпорядженні людства, поступово збільшується. Збільшення це відбувається під впливом праці людини і домашніх тварин» [17, 137].
С. Подолинський довів, що праця є діяльністю, пов’язаною з регулюванням потоків енергії. Деякі види праці виключно ефективні при використанні енергії Сонця в господарстві, інші – в її збереженні і переробці, так що в сукупності людство може забезпечити потік негативної ентропії, достатній для сталого розвитку. Але для цього трудова теорія вартості повинна бути доповнена енергетичним балансом – політекономія має об’єднатися з фізикою [17, 139]. За розрахунками С. Подолинського, сталим розвитком суспільства треба вважати такий, при якому витрати однієї калорії людської праці втягують в обіг 20 калорій сонячної енергії (тепер це називають «принципом Подолинського»).

Український вчений сформулював нове природничо-наукове визначення праці: «Праця є таке споживання механічної та психічної роботи, що нагромаджена в організмі, яке має результатом збільшення кількості перетворюваної енергії на земній поверхні» [17, 35]. Із незліченних видів людської діяльності землеробство, за С. Подолинським, є «найпріоритетнішою, найпродуктивнішою, найкориснішою працею, яка в десятки разів збільшує вироблений природою продукт»

Є усі підстави стверджувати, що С. Подолинський здійснив еколого-економічне відкриття світового значення, довівши, що творча діяльність homo faber (людини діяльної) протидіє стихійним силам природи, які посилюють хаос (згідно з другим началом термодинаміки) шляхом мінімізації зростання ентропії, забезпечує нагромадження та перетворення сонячної енергії на земній поверхні в засоби задоволення фізичних і духовних людських потреб. Тим самим С. Подолинський визначив четверте начало термодинаміки. Це його еколого-економічне відкриття підштовхнуло видатного українського вченого В. Вернадського у 20-ті pоки XX ст. до створення теорії біосфери та ноосфери.
Український соціалізм Сергія Подолинського

Зображення

Цитата

Франсуа Кене — французький економіст, засновник школи фізіократів. Відомий своєю працею «Економічна таблиця» (1758), в який виклав основні ідеї «фізіократії». Також, він запровадив у суспільствознавчі науки термін «економічний аналіз».

У творах Ф.Кене рішуче засуджуються погляди меркантилістів на економічні проблеми, що, по суті, було відображенням незадовільного становища сільського господарства, до якого призвів так званий кольбертизм часів короля Людовіка XIV(це відзначав і Адам Сміт, характеризуючи фізіократію як реакцію на меркантилістську політику Ж. Б. Кольбера). В них відбита його переконаність у необхідності переходу до фермерського господарства як основи вільного (ринкового) механізму господарювання на принципах повної свободи ціноутворення в країні та вивезення за кордон сільськогосподарської продукції.
Ф.Кене перший у економічній теорії досить глибоко обґрунтував положення про капітал. Якщо меркантилісти ототожнювали капітал, як правило, з грішми, то Ф.Кене вважав, що гроші є самі по собі безплідне багатство, яке нічого не виробляє. За його термінологією, сільськогосподарські знаряддя, будови, тварини і все те, що використовується у землеробстві протягом декількох виробничих циклів, є «початкові аванси» (за сучасною термінологією — основний капітал). Витрати на насіння, корми, оплату робітників та інше, які здійснюються протягом одного виробничого циклу, він відносив до «щорічних авансів» (за сучасною термінологією — оборотний капітал). Але заслуга Ф.Кене не лише в розподілі капіталу на основний та оборотний за його виробничою ознакою. Він зміг переконливо довести, що разом з оборотним у русі перебуває основний капітал.

Ф.Кене висловив низку цікавих неординарних думок щодо торгівлі. Так, визнаючи, що торгівля є «безплідним заняттям», він водночас застерігав від помилкового враження, нібито завдяки загальній конкуренції вона стала шкідливою — «адже іноземні купці вивозять та отримують на своїй батьківщині ту винагороду, яку ми сплачуємо їм за надані нам послуги; таким чином, цією винагородою ми збагачуємо інші нації». Не погоджуючись з таким судженням, Ф.Кене твердив, що необхідна тільки «абсолютна свобода торгівлі» як умова її розширення, усунення монополії та скорочення торговельних витрат.

Систему Кене творчо розвивав з 1960-х рр. М. Д. Руденко
Франсуа Кене

Розвиток фізичної економії продовжив М. Руденко.

#2 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 19.01.2016 – 22:14

Тимофію киньте того ровера - ці теорії давно виникли, давно їх оцінили і хоча тепер навіть пробують робити конференції з їхнього приводу, але це глухий кут. Не тратьте даремно часу - краще детальніше ознайомтеся з першоджерелами австрійської школи в економіці (Бем-Баверк, Мізес, Візер).
 • 0

#3 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 20.01.2016 – 18:14

Автрійська школа - це економічний лібералізм в політичній економії.

Цитата

Особливості австрійської школи:
 • відмова від використання математичних методів досліджень;
 • акцент на вивчення психологічних особливостей поведінки споживачів;
 • акцент на гетерогенність і його часову структуру капіталу при вивченні макроекономічних проблем, включаючи вивчення природи грошового циклу.
Представники Астрійської школи відстоювали «гармонію класових інтересів», протиставляли теорії вартості К. Маркса концепцію теорії «граничної корисності». Відповідно до неї вартість товару визначається не суспільною працею, затраченою на його виробництво, і не взагалі його корисністю, як твердили економісти Е.-Б. Кондільяк і Ж.-Б. Сей, а корисністю «останньої» одиниці запасу даного товару, що задовольняє найменш насущну потребу індивіда. Ця теорія ставить величину вартості в залежність від відносної рідкості товару. Оцінка покупця визначає максимальний, а продавця—мінім. рівень ціни.
Австрійська школа просто описує процеси в економіці. Такий собі психоаналіз без математики в економіці :)
Нижче цитати "економічного заповіту" Миколи Руденка 2002 року. Варто ознайомитись зі статтею повністю, бо в цитатах лише істотні думки, які мені здались важливими.

Зображення

Цитата

Фізична економія навчає: завжди слід виходити з енергетичних підвалин, на яких базується життя народів. У книзі «Енергія прогресу» я дослідив детально найголовніші види енергії, без яких неможливий не лише розвиток — неможливе саме життя на планеті. Я тут не зумію повторити в достатньому обсязі того, що я стверджую чи розвінчую у названій книзі. На жаль, вона була видана мізерним тиражем і вже загубилася серед книжкового океану. А проте бодай коротко дещо повторити треба. Адам Сміт і слідом за ним К.Маркс вбачали субстанцію вартості в людській праці. Недостатність і навіть хибність цього визначення зробили XX століття найкривавішим періодом земної історії. Далі з таким визначенням вартості й особливо додаткової вартості рухатися не можна — економічна неграмотність загрожує планетарним занепадом або навіть загибеллю цивілізації. В чому тут річ? Річ у тому, що праця як така не є й не може бути субстанцією вартості — вона сама вимагає відповіді на запитання: де шукати субстанцію праці? Безумовно, субстанцію праці ми знаходимо в їжі, а їжа приходить з космосу через фотосинтез. Я сказав би навіть так: приходить від Світової Монади — тобто від Бога.
...
Сміт і Маркс не розвідали джерело додаткової вартості до кінця. Його ж слід бачити там, де народжується нова матерія, а разом із новою матерією — нова енергія. Це відбувається лише в процесі фотосинтезу — тобто на пшеничній ниві. Щоправда, на земній кулі Сонце в процесі фотосинтезу виробляє сотні мільярдів тонн органічної (сонячної) речовини. Але для нашого вжитку найпридатніша та органічна речовина, яка продукується в землеробстві. У Сміта й Маркса пшениця також народжується з людської праці — і саме тут захована найголовніша їхня помилка: людська праця в процесі землеробства надає лише 1/5 продуктивних сил, а решта належить Природі — передовсім Сонцю. Та навіть згадана 1/5 також неможлива без їжі. Коли ми так дивимося на нашу Україну, то нам одразу ж стає зрозумілим її елітарне становище на земній кулі. Впродовж тисячоліть цю землю було законсервовано для вирішального уроку в історії людства, який сьогодні названо глобалізацією. Назви швидко втрачають свою новизну, а разом з новизною і свій внутрішній зміст. Мені хотілося б, щоб слова Віктора Ющенка, винесені мною в епіграф, не старіли, бо в них маємо велику істину: земна цивілізація підходить до свого завершального екзамену, а його підсумки значною мірою залежатимуть від того, як цей екзамен складе Україна. Не доведи Господи, щоб вона повторила долю Аргентини, яка не зрозуміла власної місії на планеті і тому зазнала краху.
...
Є одна грань у світовій економіці, природа якої теоретично не з’ясована, хоч у розвинених країнах вона добре відома з боку практичного. Йдеться про субсидії сільському господарству у найбільш розвинених країнах. Тут можна так поставити питання: ці країни найбільш розвинені через те, що сільське господарство в них отримує поважні субсидії, чи навпаки — субсидії видаються завдяки тому, що уряди цих країн можуть собі це дозволити? Поки що утримаємося від прямої відповіді, натомість запитаємо себе: а чому, власне, сільське господарство потребує дотацій, якщо ми стверджуємо, що абсолютна додаткова вартість продукується тільки там і ніде інде? Де ж тут логіка?
...
Тепер дозвольте заявити: світова економічна наука досі не має еталона вартості. І це та наука, від якої залежить життя на землі! На початку XX століття еталоном вартості була унція золота. А проте в другій половині минулого століття золото було розвінчано як еталон — воно лишилося просто дорогоцінним металом. І це правильно. Я пережив ленінградську блокаду й добре знаю: вартість золота доходить нуля, коли немає хліба. В сучасному світі своєрідним еталоном вартості став американський долар. Деякі західні економісти заклопотані таким становищем: гроші не можуть бути еталоном вартості — потрібен якийсь універсальний товар. Інакше кажучи, потрібен товар товарів. Я поділяю згадану заклопотаність: сьогодні людство має в обігу понад сто трильйонів американських доларів. Якщо захитається американська грошова система — захитається світ. Частково це вже сталося після нападу арабських терористів на Америку — відразу ж долар знецінився на десять відсотків. Самі американські керівники запевняють співвітчизників, що це напад не останній — терористи готуються навіть до ядерного удару. Що ж тоді станеться з американським доларом?
...
На жаль, політекономи все ще ніяк не домовляться стосовно того, що саме можна вважати товаром усіх товарів. Та й не можна про це домовитися на основі політекономії. Тут однозначно потрібна фізична економія, з якої випливає: товаром усіх товарів є пшениця — це саме з неї та інших культурних злаків на земній кулі з’явилася вартість взагалі і навіть абсолютна додаткова вартість. Отож, еталоном вартості найдоцільніше зробити тонну або центнер пшениці. Якби це справді сталося, сотні мільйонів землян були б врятовані від голодної смерті. І нарешті про «Енергію прогресу». Ця моя книга здобула визнання серед науковців і політиків, та й серед читацького загалу. Мій телефон перегрівся від вимог: допоможіть роздобути «Енергію прогресу». Мій гонорар за неї — 12 років неволі. Чому ж її сьогодні переслідує державна байдужість? Адже ж цю книгу слід видати не тритисячним тиражем, а тристатисячним — щонайменше! Вона несе народові економічну грамотність, а така грамотність в епоху глобалізації обіцяє багатство. Іншими шляхами багатство не приходить — тільки через потужну інформацію. Отож, у цьому разі копійчана ощадність недоречна.
...
Фізична економія виникла в середині ХVIII століття у Франції. Її фундатором був королівський лікар Франсуа Кене, який стверджував: справжнім виробництвом є лише землеробство, бо тільки тут виникає й нарощується нова матерія, що є підвалиною додаткової вартості. Жодна з інших галузей економіки в абсолютному значенні додаткової вартості не продукує. На жаль, Кене невдовзі забули, перемогла трудова теорія Адама Сміта, яка на Заході й досі є панівною. Економічні успіхи Заходу пояснюються не теорією, а практикою — перемогою ринкових відносин А як же теорія? Ось як: там вірять, що ринкові відносини народилися з теорії Адама Сміта, хоча насправді все навпаки: з трудової теорії народився марксизм, який одразу ж ліквідував ринок. Усі ці непорозуміння сталися тому, що фізична економія Ф.Кене не дістала фундаментальних наукових підтверджень. Перемогла політична економія, бо їй наукові підтвердження були не потрібні — вона зайнялася тлумаченням зовнішньої наочності. А проте трудову теорію (політичну економію) не варто відкидати — її слід бачити як справді політичну науку, бо такою вона є. Треба узаконити обидві науки: фізичну економію і економію політичну. Це приблизно так, як відбувається в географії: фізично й адміністративно-політична. Україні поталанило: в XIX столітті вона отримала геніального вченого, котрий розробив науковий апарат фізичної економії. Я кажу про Сергія Подолинського, який висловлювався так: додаткова вартість є додаткова енергія Сонця, що споживається землянами через землеробство. В.Вернадський не приховував, що він використав ідеї С.Подолинського в роботі над створенням парадигми земної біосфери і ноосфери. Отже, «Енергія прогресу» з’явилася не на порожньому місці — сьогодні можна говорити про українську школу фізичної економії.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І УКРАЇНА

Фізичну економію навіть зараз читають на лекціях:
Повідомлення відредагував Тимофій: 20.01.2016 – 18:13

 • 0

#4 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 20.01.2016 – 22:37

Відео з попереднього посту краще не дивитись. Краще полистати книжки Руденка.
 • 0

#5 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.01.2016 – 08:34

Не то що листав, а наполегливо читав Руденка - застарілий марксизм. Знаю сучасних прибічників фізичної економії - повторайки Подолинського з Руденком. Ще раз наголошу - це давно пройдений етап - послухайтеся і не тратьте часу. Хоча з іншого боку - якщо часу вдосталь - то пройдіть через це і колись дійдете такого ж висновку.
 • 1

#6 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 30.01.2016 – 08:54

Ліберальний капіталізм теж пройдений етап. Принаймі в Україні він призвів до руйнування економіки та зубожіння населення.
Народний капіталізм Соскіна це та ж модель, яка запропонована Руденком соціалізм+капітал. Хіба не так?

Повідомлення відредагував Тимофій: 30.01.2016 – 08:55

 • 0

#7 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 30.01.2016 – 09:08

Перегляд дописуТимофій (30.01.2016 – 08:54) писав:

Ліберальний капіталізм теж пройдений етап. Принаймі в Україні він призвів до руйнування економіки та зубожіння населення.
Народний капіталізм Соскіна це та ж модель, яка запропонована Руденком соціалізм+капітал. Хіба не так?
В Україні ще не було ліберального капіталізму.
 • 0

#8 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7263 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 30.01.2016 – 09:56

Перегляд дописуТимофій (30.01.2016 – 08:54) писав:

Ліберальний капіталізм теж пройдений етап. Принаймі в Україні він призвів до руйнування економіки та зубожіння населення.
до "зубожіння" населення призвело те, що це населення вже було тотально убоге як матеріально так і морально, бо то є нащадки тих, хто боровся за те, щоб не було багатих.
 • 1

#9 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 30.01.2016 – 11:17

"Керманичів", які за 25 років знищили промисловість, сільське господарство виносимо за дужки обговорення?
Країна в 1991-2005 роках не мала стільки зовнішніх боргів як має в 2016 році.
Зрозумійте одне: долари на рахунках ФРС це просто електронні сигнали. На рахунках НБУ немає ніяких доларів, бо всі доларові рахунки обслуговуються в США.
Рахунки в банках віртуальні, на них навіть "не повітря". Є звичайно фізичне золото, готівка, але готівки і золота мізерний відсоток.
В українців є лише купюри по $100, реальна вартість(друку) яких кілька центів.
Так, ви поки що можете обміняти ці купюри на реальні товари...
Натомість за політичною домовленістю між урядами, банками українці і держава Україна за "електронні сигнали" відправляє за кордон реальне зерно, метали, добрива, ліс, інші товари.
Уряди проводить політику "приватизації", передачі в управління активів, які розташовані в Україні, іноземним компаніям.
Частина підприємств знищується (ЗАлК), ріжеться на металолом, частина продовжує працювати на іноземних "власників".

Простий приклад Україна експортувала 2т металу за $400. В ЄС, Японії з цього металу зробили авто і продали в Україну за $20000.
За 10 років експлуатації авто перетворилось на металобрухт(його могли розбити і за 1-3 роки). На території України ті ж самі 1-2 тони металу, але Україна "винна" вже $19600. За 10 років набігло ще $20000 відсотків, які українцям дали щоб ті могли придбати авто за $20000, бо в них було лише $400.
І тепер українці мають продати зерна на $39600 щоб віддати "борг". Це 80 тон зерна за поточними цінами.
Що ще Україна може "експортувати"? Людей!
Так злочинці з ЄС купують українських жінок. За одну завербовану і відправлену за кордон дівчину вербувальники отримують в середньому $2000.
Україна міняє 20 жінок на одну іномарку. Якщо грубо оцінити. Прошу вибачити за це порівняння.
За ІТ-шників платять більше, витрати на трансфер $3000-5000.

Повідомлення відредагував Тимофій: 30.01.2016 – 11:45

 • 0

#10 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 30.01.2016 – 12:16

Трохи про кацапський "ліберальний капіталізм"
Зображення
ПЕС. Тимофій - про метал і автівки то лише маніпуляція цифрами. Хай і далі автівки роблять ті, в кого то гарно виходить.
 • 1

#11 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 30.01.2016 – 13:04

За ІТ-шників платять більше, витрати на трансфер $300-5000. Частина людей самі виїздять, Україна нічого не отримує навзаєм.

Можна приблизно оцінити скільки витрачає економіка країни щоб виростити людину до 20 річного віку. За мінімальною оцінкою $500-1000 на місяць. Максимально $12000 на рік, $240000 за 20 років. Тобто витрати на "вирощування" людини $120000-240000.
Оцінимо експорт "людського капіталу".
Якщо з України емігрувало 1 млн людей, то по $100000 за людину це складе $100 млрд.
За 25 років з України виїхали приблизно 3-5 млн людей, це втрата $300-500 млрд.

Якщо оцінити сукупне зменшення населення з 52 до 42 мільйонів, то Україна втратила 1 трильйон доларів людського капіталу за 25 років!

Повідомлення відредагував Тимофій: 30.01.2016 – 13:05

 • -1

#12 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7263 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 30.01.2016 – 13:57

совок совком.... який жах, комуняки, що перефарбувалися в демократів, здали на металолом промисловість, вивезену з німеччини після 1945. Обама винуватий! Звсіно ж разом з Рейганом, Клінтоном і Бушами... от якби не вони!
Ми б тоді ще й досі працювали на трофейній німецькій промисловості, і не мали би права відкрити рот.
Але не треба горювати - ось скоро в РФ Кадиров стане президентом, і тоді нам поверне комуністичний рай.

цікаво, якою була би промисловість совка, якби Сталін погодився зберегти цілу Німеччину, і взяти репарації грошима...

Тимофій, почитай Войновича Москва 2042, там комуністична економіка красиво описана.

Перегляд дописуТимофій (30.01.2016 – 13:04) писав:

Оцінимо експорт "людського капіталу".
Якщо з України емігрувало 1 млн людей, то по $100000 за людину це складе $100 млрд.

треба заборонити експорт людей! зробити всіх невиїзними! зробити з країни тюрму послабленого режиму, всередині якої будуть тюрми загального режиму і строгого режиму! он в совку як гарно було - просто так в інше місто не переїдеш, треба щоб держава організувала перевід зека з однієї камери в іншу.

Перегляд дописуТимофій (30.01.2016 – 13:04) писав:

Якщо оцінити сукупне зменшення населення з 52 до 42 мільйонів, то Україна втратила 1 трильйон доларів людського капіталу за 25 років!
ось такий державний капіталізм держави-рабовласника мене жахає до тремтіння!капець як тобі шкода що хтось не доотримав грошей за торгівлю рабами!
 • 1

#13 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 30.01.2016 – 18:00

Це була спроба аналізувати ситуацію в термінах ліберального капіталізму - в грошах і капіталі.
З точки зору фізичної економіки держава Україна "втратила" кілька мільйонів людей.

В рамках космосу, Сонячної системи ситуація виглядає інакше.
Українці перегрупувались на планеті для оптимального виживання в нових умовах.


Перегляд дописуХмурий Князь Вітольд (30.01.2016 – 13:57) писав:

треба заборонити експорт людей! зробити всіх невиїзними! зробити з країни тюрму послабленого режиму, всередині якої будуть тюрми загального режиму і строгого режиму! он в совку як гарно було - просто так в інше місто не переїдеш, треба щоб держава організувала перевід зека з однієї камери в іншу.
Україну і так зробили тюрмою для 60-80% населення, яке далі свого міста, області рідко коли виїздить за все життя.
Куди може поїхати пенсіонер з пенсією 1000 гривень? Куди можуть поїхати українці, які заробляють 1300-4000 гривень на місяць?
Хіба що останні можуть поїхати кудись в межах України на 1-2 тижні.

Повідомлення відредагував Тимофій: 30.01.2016 – 18:03

 • 0

#14 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7263 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 30.01.2016 – 19:16

Перегляд дописуТимофій (30.01.2016 – 18:00) писав:

Україну і так зробили тюрмою для 60-80% населення, яке далі свого міста, області рідко коли виїздить за все життя.
Куди може поїхати пенсіонер з пенсією 1000 гривень? Куди можуть поїхати українці, які заробляють 1300-4000 гривень на місяць?
Хіба що останні можуть поїхати кудись в межах України на 1-2 тижні.
пішки! підняв жопу і почимчикував! свобода не означає безкоштовний квиток на літак!
але ні, треба повернутися до тих щасливих часів, коли селян прив'язали до колгоспу, і в райцентр сходити було заборонено.
 • 0

#15 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 31.01.2016 – 09:12

Ліберальний капіталізм дуже зручний для "державного капіталізму держави рабовласника". Тепер держава ні за що не відповідає! Ні за добробут населення, ні за наявність робочих місць, охорону здоров’я, рівень соцзабезпечення. Самі, все самі!
Ви вільні! І держава вільна від Вас, від населення. Хіба що населення зобов’язано платити податки, невідомо за що. Поки що.
:)

Повідомлення відредагував Тимофій: 31.01.2016 – 09:13

 • 0

#16 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7263 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 31.01.2016 – 10:09

Перегляд дописуТимофій (31.01.2016 – 09:12) писав:

Ліберальний капіталізм дуже зручний для "державного капіталізму держави рабовласника". Тепер держава ні за що не відповідає!
а коли відповідала? і кому? А точніше перед ким держава звітувала раніше?
 • 0

#17 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 31.01.2016 – 12:03

В 1970-1990 держава забезпечувала значно більший рівень соціального захисту (житло, безкоштовна освіта, охорона здоров’я, спортивні споруди, спорт, обороноздатність, тощо).
Навіть якщо формально держава раніше не звітувала.
Українці хочуть щоб вона звітувала чи ні? Про кожну гривню, яку витратили з державного, місцевого бюджету.
Про зовнішню та внутрішню політику.
ПРОТИСТОЯННЯ ЕЛІТИ ТА ГРОМАДИ В УКРАЇНІ

Повідомлення відредагував Тимофій: 31.01.2016 – 12:06

 • 0

#18 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7263 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 31.01.2016 – 12:33

вата ватна :(
бажаю тобі знайти машину часу і повернутися в 1970
 • 0

#19 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7263 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 31.01.2016 – 16:42

Перегляд дописуТимофій (31.01.2016 – 12:03) писав:

В 1970-1990 держава забезпечувала значно більший рівень соціального захисту (житло, безкоштовна освіта, охорона здоров’я,
ця брехня небезпечна тим, що наївна молодь в неї вірить - ніби держава давала житло, ніби лікування було безкоштовне....
діти дев'яностих пропустили приватизацію квартир і будинків. і міські квартири і сільські будинки - стали власністю людей в девяності роки.
в совку житло належало підприємствам, котрі належали державі. ну так і самі люди належали державі, що там говорити...
коли людину призначали на роботу - то їй давали чи то кімнату в гуртожитку чи то квартиру - але це було орендоване житло, а не власне.
Держава давала квартиру в оренду? І що ж тут такого феноменального, що старі цьому так радіють - здивується сучасна молодь.
Бо тоді орендованими квартирами не перебирали - і тих не вистачало, і старі тому так радіють - бо взяти квартиру в оренду - то як виграти в лотерею. держава піклувалася про своїх рабів. По суті вся країна була тюрмою полегшеного режиму - а квартири - то просто тюремні камери поліпшеного комфорту. Будинки в селах - там ще краще - люди будували їх за власний рахунок, власними силами, але власниками цих будинків люди не були.
зараз журналісти буває піднімають кіпіш, коли аферисти обдурили людей вигнали з квартири - так, раніше такого не було, було просто рішення партії, ну а хто щось тявкне проти партії - вирушає будувати соціалізм на далекий схід і північ.
Безкоштовна медицина? Сьогодні якщо без грошей в люкарню потрапиш - не виженуть, якось та полікують. З грошима звісно краще полікують... В щасливі совкові часи варіанту полікувати краще не існувало взагалі - не було можливості купувати ліки - була можливість лише здохнуть від безкоштовної медицини, і дохли. Краще лікування лише по партійному квитку.
Безкоштовна освіта? Може батьки не скидалися на ремонт школи? Батьки цю школу будували! Знову ж таки власними силами, у вихідні дні, матеріали як прийдеться - щось дадуть, а щось сам "доставай", хто що міг з батьків. Але звісно ж батьки не були власниками школи. ВУЗи? а хто там вчився? скільки відстотків отримували вищу освіту? Нещодавно моя мама з ностальгією каже: "Ех, раніше було легше поступить..." , я питаю: "ти поступила? батько поступив? так чим же легше?" - от звідкіля беруться такі висновки, що раніше було легше поступить у ВУЗ ???
Раніше трава була зеленіша, небо синіше, і люди як вазони в горшку, доглянуті.
 • 0

#20 Тимофій

  Профі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 351 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 31.01.2016 – 17:33

У Вас або у влади є відповідь на запитання яку країну ми будуємо? Який суспільний лад буде в країні через 10-20 років?
Є планування в економіці на 10, 5 років? Хоча б на 1-3 роки?
Хто визначає і планує на 5-10 років в країні? Де ці плани можна побачити кожному громадянину?
Щоб було чітко написано якою буде кількість населення, скільки робочих місць створено, якою буде середня зарплата?
Які галузі економіки будуть розвивати, на яких умовах.
В мене складається враження, що уряд не може спланувати економіку 40-мільйонної країни навіть на 1 рік. Тому 2 роки поспіль подають у Верховну Раду "порожній бюджет".

Якість освіти в Україні можете оцінити по тому як визнаються українські дипломи за кордоном по основним галузям природничих та гуманітарних наук.
Ще в 1990-1999 більшість студентів отримували вищу освіту безкоштовно. В 2005-2015 кількість студентів, які отримують безкоштовну освіту знизилась в кілька разів.
З’явилось таке ганебне явище як плата за екзамени, заліки, пропуски занять. Багато студентів купують курсові, дипломні роботи.
Якість підготовки студентів знизилась, це визнають як викладачі та випускники. До чого прийшла вища освіта за 25 років?
Так можна купити диплом. Освіта стала "доступною" 10-20 тис. гривень на рік.
http://kpi.ua/contract
Багато сімей в країні можуть дозволити собі навчання дитини, коли у батьків зарплати 2000-8000 гривень на місяць? А якщо у сім’ї 2-3 дитини?

Цитата

Сьогодні якщо без грошей в люкарню потрапиш - не виженуть, якось та полікують
Ключове слово "якось", а реально "ніяк". Варто включити новини щоб побачити кількість сімей, які збирають гроші на лікування за кордоном.
Медицина і освіта в країні практично знищені. Хоча ні, знищення триває.

Повідомлення відредагував Тимофій: 31.01.2016 – 17:48

 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних