Перейти до вмісту

СИЛА ДУМКИ


Повідомлень в темі: 187

#1 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 12:17

 • 187
Лекція з космології
Думка дилетанта

1. Що таке Світобудова?

Світобудова – це каркас всього «всесвіту», його межі, обрис. Вона ніколи не виникала і ніколи не зникне. А якщо і зникне те ні я, ні ви, ні Бог про це ніколи не дізнається.
Попутно, що є Бог?
Бог – це знання.
Що є віра в Бога?
Віра в Бога є відчуття, інтуїція.
Про релігію можна і не говорити, ви і так про неї знаєте, більш ніж я.

Властивості Світобудови:

а) Світобудова нескінченна як у великому, так і в малому.
Що означає нескінченно у великому?
Якщо з нашого простору тимчасового континууму з будь-якої його крапки, наприклад з того місця де ви зараз знаходитеся, в думках почати проводити пряму лінію в будь-якому напрямі те вона спрямується в нескінченність і ніколи не досягне каркасу Світобудови ні за яких обставин.
Що означає нескінченно в малому?

Це питання найбільш складне для розуміння не тільки для більшості тих, що живуть на Землі, але і для науки, для фізиків. Хоча для математиків нескінченно мала величина не проблема. Фізично це означає, що межі подільності «елементарних» частинок не існує і також не існує самодостатньої сама в собі частинки. Тобто межі подільності речовини (частинок) не існує, як і не існує межі об'єднання речовинних об'єктів (частинок) у всі великі системи (все залежить від вибраної системи порівняння-відліку).

б) Світобудова спочатку заповнена живою матерією, тобто свідомість є основна і основоположна властивість Світобудови. Немає матерії – немає і свідомості, немає свідомості – немає і матерії. Якщо припустити, що Світобудова спочатку був заповнена неживою і не усвідомлюючою себе матерією (такого стану ніколи не було), то життя ніколи б не зародилося, оскільки вся речовина знаходилася б в стані спокою і ідеально рівномірно з однаковою щільністю заповнювало весь Всесвіт. Тільки життя здатне усвідомлено і постійно вносити до умовно неживої матерії всілякі обурення, які можуть знаходитися, в такому збудженому стані скільки завгодно тривало і, взаємодіючи з подібними умовно незалежними збудженнями ніколи не затухнути. Свідомість проявляє себе в наступних формах: польова, тваринна, рослинна, мінеральна.

Маса речовини у Світобудові рівна нескінченності, а його щільність завжди кінцева і в різних космічних середовищах її можна визначити.
Все в цьому Світі відносно. Систему для порівняння, міру відліку можна вибирати абсолютно довільно і тоді реально спостережуваний об'єкт або що імовірно існує щодо цієї системи порівняння може бути або нескінченно великим або нескінченно малим, живим або кістковим.

в) Що таке час взагалі і думка взагалі?
Час взагалі – це частота взагалі, період якої прагне до нескінченності, відповідно сама частота прагне до нуля.
Частота взагалі – це період, прагнучий до нуля, відповідно сама частота прагне до нескінченності.
Думка взагалі – це нескінченна „частота-час” що розмазала по нескінченності, це тотожна рівність 0 ≡ ∞.

г) Що таке життя у фізико-математичному аспекті?
Життя – це моделююча частота, накладена на несучу частоту-час.
Бог (Мир Духу) – це несуча частота, а наш Всесвіт (проявлена матерія) – це моделююча частота (моделюючі частоти). Спектр частот проявленого миру простилає від фізичних частот до частот Миру Духу. Тонкі тіла людини – це основні вищі гармоніки основної модуляційної частоти фізичного тіла людини.

д) Що таке вакуум?
Абсолютний вакуум – це ”точка”. Немає речовини, немає і простору, тобто простір – це міра присутності речовини, а час – це період істотної трансформації речовини (в даному випадку речовини взагалі). Інакше, простір – це речовина, що знаходиться в певному об'ємі Світобудови, де трансформація речовини виникає в часі визначуваному конфігурацією цього об'єму і є період істотної трансформації речовини.
Переважаюче кількісне і геометрично-розмірно-однорідне знаходження речовинних частинок в обмеженому об'ємі Світобудови визначає структуру простору, його середовище в цьому об'ємі і істотно впливає на фізичні і хімічні властивості крупніших і масивніших речовинних утворень, що знаходяться в цьому просторі. Час в такому просторі визначатиметься періодом виникнення даного середовища і її зникненням, тобто переходом речовинних частинок в інший переважаючий кількісний і геометрично-розмірно-однорідний стан. Всі хвильові, частотні, швидкісні і інші процеси, що відбуваються з крупнішими речовинними утвореннями в даному просторі-часі, визначаються параметрами даного середовища її структури. Всі взаємодії між частинками речовини відбуваються за допомогою середовища. Поза середовищем, поза простором-часом ніяких взаємодій бути не може. Якщо ми говоримо про вакуум, реально його створюємо і реально його спостерігаємо, то це ”вакуум” умовний для тих або інших частинок, а для дрібніших частинок дане твердження невірне. Якщо ми з області умовного ”вакууму” відкачаємо речовину середовища, то навколишнє середовище дану область умовного ”вакууму” стисне в крапку, а якщо ні, те це означає що в області умовного ”вакууму” залишилися частинки дрібніші, ніж частинки середовища і так далі. У межі, якою б міцною не була б оболонка, що оточує дану область умовного ”вакууму”, ця область стиснеться в абсолютну ”точку”. Тобто не вакуум джерело енергії, а навколишнє середовище.

Всі матеріальні об'єкти, починаючи від «елементарних» частинок і закінчуючи достатньо масивними тілами у вигляді планет і зірок, знаходяться на певній відстані один від одного, існують в просторі. Це простір не порожній, матеріалізація Миру не терпить порожнечі! Простір між тілами (навіть між «елементарними» частинками) не порожній, воно складається з ще дрібніших частинок. Сукупність цих дрібних частинок, що оточують крупніші матеріальні тіла, називається Полем. Будь-який рухомий предмет створює вихрові потоки Поля, примушуючи його частинки переміщатися.
Модель такого всесвіту вимагає наявність все вбиваючій послідовності елементарних частинок зі все зростаючими швидкостями і все убуваючими масами, щоб формувати крупніші утворення і заповнювати порожнечі між ними і якщо в якій-небудь області Світобудови в процесі життєдіяльності якої-небудь форми свідомості відбувається вилучення якої-небудь складової в спектрі елементарних частинок, відбувається викривлення простору даної області в порівнянні з ближче лежачими, а вилучений спектр частинок розподіляється рівномірно в навколишніх областях із швидкістю властивої для даного типу частинок в тому або іншому середовищі або нігелірують (розпадаються на складові). Теоретично якщо зафіксувати межі нескінченності Світобудови і в якій-небудь області цієї Світобудови відбувається зникнення простору-часу, то тим самим автоматично відбудеться зсув цих меж.
На кожну жорстко зв'язану „порожню” точку простору, що є умовно однорідною і неподільною системою, діє стискаюча сила, прагнуча до нескінченності, при прагненні геометричних розмірів даної точки до нуля. В даному випадку фіксація щодо спостерігача поза Всесвітом.
Всі види так званих полів – це інтегральна властивість тих або інших умовно-однорідних і умовно жорстко зв'язаних матеріальних і віртуальних систем і їх комплексу по відношенню до середовища знаходження або проживання і їх руху в цьому середовищі. Як самі системи викликають обурення в середовищі, і ми це оцінюємо у вигляді полів, так і середовище впливає на системи, змінюючи ці властивості (поля). Тільки комплекс система-середовище виявляється у вигляді тих або інших властивостей.
Абсолютно замкнутих областей у Світобудові не буває, як і не існує елементарної або віртуальної неподільної частинки самодостатньою в собі. Комплекс віртуальних частинок досить однорідних і протяжних слід інтегрально оцінювати як середовище.

2. У чому полягає сила думки?

Сила думки полягає в тому, що знаходячись всередині абсолютно розімкненої Світобудови, в середовищі її умовно замкнутого об'єму (області), можна помістити себе поза цією областю і поза всією Світобудовою або умістити себе в будь-яку абсолютну точку цієї Світобудови, в т.ч. в будь-яку точку області, і абсолютно не вносити до Світобудови як системи, а в область знаходження практично яке-небудь обурення, або вносити в область і Світобудову в цілому який-небудь вплив.
Цю можливість сили думки, надалі енергію думки, надалі процес мислення, надалі логічні умопобудови можна використовувати і використовуються в повсякденному житті.

Перші висновки:

а) Форму Світобудови можна додати будь-яку з однією умовою, щоб таку форму можна було уявити і в думках представити, і досить просто описати.
У абсолюті на роль такої ідеальної форми підходить сфера. Вона має тільки один параметр – це її радіус з нескінченною протяжністю. Будь-яка абсолютна точка усередині цієї сфери рівноцінна і вона ж є центр сфери, як для внутрішнього спостерігача, так і для зовнішнього з однією лише різницею. Для зовнішнього спостерігача будь-яка точка усередині порожнистої сфери рівноцінна в тому плані, що він може з будь-якої точки в своїй уяві в думках представити будь-яку сферу з центром в цій точці. Для внутрішнього спостерігача не існує і не може існувати ніяких об'єктивних і суб'єктивних законів, що прямо забороняють відносно себе оцінювати навколишній Світ і тим самим рахувати своє місце перебування центром Світобудови. Будь-яке направлення з центру Світобудови-сфери абсолютно рівнозначно як для внутрішнього спостерігача, так і для зовнішнього і характеризується тільки трьома просторовими координатами або радіус-вектором. Такий опис Світобудови як абсолютно порожньої сфери є самодостатнім і не вимагає введення додаткових понятійних визначень і додавання яких-небудь параметрів.

б) Форма абсолютної точки усередині Світобудови є сфера з нескінченно малим радіусом. Це витікає з визначення форми для всієї Світобудови і здатністю сили думки міняти масштаб довільно, тобто шляхом уяви можна скільки завгодно великий об'єкт спостереження представити у вигляді скільки завгодно малого і навпаки скільки завгодно малий об'єкт спостереження можна представить у вигляді скільки завгодно великого.

в) Світобудова реальна і об'єктивна тільки в тому разі якщо вона заповнена речовиною-матерією і це заповнення суцільне, тобто коефіцієнт суцільності в будь-яких областях Світобудова повинен дорівнювати одиниці як відношення реального до нереального, об'єктивного до необ'єктивного і т.д. і т.п. оскільки ці поняття рівноцінні і взаємовиключні один до одного.

г) Абсолютна маса речовини-матерії усередині Світобудови рівна нескінченності незалежно від її визначення і розмірності. Це витікає з того, що при фіксованій величині якого-небудь об'єму Світобудови з фіксованою якою-небудь масою, усередину Світобудови можна укласти нескінченну безліч таких блоків. Теоретично при цьому між блоками немає, і не може бути яких-небудь взаємодій, так-так вони рівноцінні. Ця умова істинна тільки для внутрішнього спостерігача, оскільки поняття маси тіл, її розмірність і способи визначення є його внутрішньою прерогативою, суб'єктивною і об'єктивною субстанцією. Для зовнішнього спостерігача поняття маси втрачає всякий сенс, оскільки Світобудову він оцінює тільки суб'єктивно. Він може впливати на Світобудову, додаючи йому, які завгодно властивості від нуля до безкінечності, а Світобудова ні.

д) З попередніх висновків можна зробити наступний висновок, що усередині Світобудови можливі всілякі стійкі форми, масштаб яких міняється від нуля до нескінченності – масштабованість нескінченності.

е) Будь-яка умовно-стійка область Світобудови тієї або іншої форми не вічна, але може існувати скільки завгодно довго.

ж) Якщо в якому-небудь об'ємі Світобудови щільно розташовані умовно-стійкі, умовно-розділені і не залежні області, то поза цими областями утворюватимуться так звані смеркові зони, заповнені хаотичною масою умовно-незв'язаних частинок, розміри яких не можуть перевищувати найбільш великого зазору між областями.

На цьому зупинимося. Прочитавши все вище написане, є привід все ”зважити” і подумати. Чому Світобудова як форма, що не має нічого спільного з тим, що знаходиться усередині цієї форми, які там діють сили і описуються тими або іншими законами нескінченна, і абсолютно розімкнена як у великому так і в малому? Для форми абсолютно байдуже як її представлять і зобразять, від цього суть самої форми не зміниться або вона є, або її немає, одне з двох. Виникає цікавий парадокс. Ансамбль елементарних форм і їх стабільна автономність, нічого спільного що не має з матерією, з речовиною породжує саму матерію і речовину аж до розумного його прояву. Якщо яке-небудь матеріальне утворення розкласти на нескінченний ряд елементарних форм (сфер), матерія зникне. Завжди, розглядаючи те або інше явище, прояв або подію йде мова про форму, а потім про зміст і надалі розглядають тільки зміст, а форма залишається як би осторонь, за кадром, забуваючи або не знаючи того, що форма і є суть змісту. Є форма – є і зміст, немає форми – немає і змісту. Форма первинна в усіх відношеннях, вона ні від чого і не від кого не залежить, форма є форма і цим все сказано. Можна вплинути на ансамбль автономних форм, але вплинути на саму суть форми не можуть, ні кісткові сили природи, ні живі, ні сам Господь Бог, тому що він і сам є суть форми.

3. Закон збереження ансамблю автономних форм і їх різноманіття.

Постулати:

а) Будь-яка форма хоч раз зафіксована індивідуумом або співтовариством в навколишньому нас світі вічна.
б) Нічого неможливого уявити не можна.

Під формою слід розуміти всілякі одухотворені і не одухотворені об'єкти, явища і процеси.

Якщо пропустити цілий ряд логічних умопобудов, можна прийти до висновку, що Закон збереження ансамблю автономних форм є найбільш загальним законом природи, а всі інші, такі як Закон збереження енергії, Закон збереження матерії, руху і т.і. і т.п. є численними послідовним рядом наслідків з цього закону шляхом всіляких допущень, обмежень, нагромаджень, узгодженості, вибору тих або інших платформ, парадигм, області обмеженості застосування, розгалужуватися на розгляд явищ неживої природи і явищ що проявляють розумність. Людський розум – суть набору ансамблів автономних форм, тобто є його продуктом і його слідством і він може уявити тільки те, що реально можливо в тому або іншому вигляді. Нічого нереального і неможливого він уявити не може. Фантазії, утопії, марення також реальні, але вони в першому наближенні хоч і є формами досить складними і автономними, але відносно не вільні і не тривалі. За певних умов свого виникнення вони можуть стабілізуватися і придбати певну свободу, тривалість існування, незалежність і розумність.
Основна і основоположна властивість природи це постійне прагнення до розкладання на складові елементарних форм і все зростаюче прагнення до збереження самобутності всіляких форм і лише баланс між внутрішніми і зовнішніми силами дозволяє тій або іншій формі існувати вічно.
Слід зазначити, що якщо один індивідуум уявить те або інше явище, тим більше відчує його за допомогою органів чуття те воно це явище реальне і можливо, оскільки нічого нереального і неможливого уявити не можна. Але тут також слід зазначити, що це явище може бути як інтегральна сума інших явищ. Якщо створити комплекс диференціальних складових цього явища те воно - явище може існувати насправді скільки завгодно довго.
Ми будуємо житло, дома, нерідко поодинці і тому ж проекту – це каркас, оболонка, а ”душу” будинку складають його мешканці. Так само і в природі скрізь відбувається грандіозне загальне будівництво і можливо наш Всесвіт, наша метагалактика і є одним з будинків усередині загального будинку для всіх – Світобудови.

4. Що є енергія взагалі?

Всі види енергії – це різноманітний рух тих або інших потоків частинок (об'єктів) в середовищі відносно крупніших частинок (об'єктів) і що впливають на них.
Світло і звук – це одне і те ж, а розрізняє їх тільки масивність частинок що беруть участь в русі. Середовищем для частинок світла (фотонів) виступає так званий міжзоряний «вакуум», середовище, що складається з дуже дрібних частинок, і поки що не визнаними наукою, в сукупності званих світовим ефіром. І взагалі так званий вакуум, це колосальна кількість всіляких незв'язаних частинок, що таять в собі колосальну енергію. В цілому вакуум нейтральний, але в нім присутні частинки, наділені як електричними, так і магнітними властивостями якими їх наділяє утворююча її форма.

Повідомлення відредагував GENA: 25.05.2010 – 12:43


#2 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 12:55

Все це широкі знання, i філософські, i научні, i біблейські, i т.i.

Що Ви можете сказати по суті? Ви з чим небудь не згодні?
 • 0

#3 Katod

  вєтєран

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3642 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 13:09

Перегляд дописуGENA (25.05.2010 13:55) писав:

Все це широкі знання, i філософські, i научні, i біблейські, i т.i.

Що Ви можете сказати по суті? Ви з чим небудь не згодні?
я незгоден що це має бути в розділі наука, даний підхід не має експериментальної перевірки, якби ти займався наукою дійсно, то таких тем не створював би
 • 0

#4 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 14:32

Перегляд дописуKatod (25.05.2010 14:09) писав:

я незгоден що це має бути в розділі наука, даний підхід не має експериментальної перевірки, якби ти займався наукою дійсно, то таких тем не створював би
Ці філософські міркування є найсучаснішою парадигмою, фундаментом для нової Науки з великої літери. Мабуть мої думки обігнали свій час на тисячі років.
Недавно прочитав МИЧИО КАКУ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ Об устройстве мироздания, высших измерениях и будушем Космоса» 2008 р. о сучасному стані світової науки.

Автор цієї книги, Мичио Каку, дуже
авторитетний вчений-фізик.

До середини ще можна читати, а далі одні нісенітниці.
Можна зробити висновок, що сучасна наука знаходиться у кам’яному Віці.
Хоча там розглядається i струнна теорія, мембранна, М-Теорія, колайдери i таке інше.

Так, я наукою не займаюся. Я працюю в іншій сфері. А ці теоретичні висновки я зробив буквально зараз, Хоча замислився над ними багато років назад. Тільки зараз у мене щось вийшло, а до експериментальної перевірки ще далеко, не все зразу. Я тільки зараз над цим замислився. А особливих можливостей у мене не має. Поживемо побачимо.


Перегляд дописуФабрегас (25.05.2010 15:15) писав:

я б зразу в топку)
Рукописи не горять. – Міхаіл Булгаков «Майстер та Маргарита».

Повідомлення відредагував GENA: 25.05.2010 – 14:37

 • 0

#5 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 16:57

Може показатися моє ствердження зарозумілим та зухвалим, але насмілюся його висловити.

В даний час є численна сума знань, але поки розрізнена і іноді суперечлива, взаємовиключна одні знання іншими. Це знання Філософії, Релігії, Науки, Психології, Метафізики (езотеріки) i т.i. Моє Знання дозволяє об'єднати всі ці розрізнені Знання в єдине ціле і не суперечливе, як доповнюючи одне знання іншим. Це як зерно (точка) з якого виростає решта всіх знань. Моє Знання є початком початку.
 • 0

#6 :-)

  Пам'яті Помаранчевої Каски

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1199 повідомлень
 • Місто:витверезника

Відправлено 25.05.2010 – 17:14

Перегляд дописуФабрегас (25.05.2010 15:15) писав:

я б зразу в топку)
Молодий чоловіче, згідно української термінології, правильно вживати слово "паливня". Відповідно - "до паливні".

Перегляд дописуGENA (25.05.2010 15:32) писав:

Рукописи не горять. – Міхаіл Булгаков «Майстер та Маргарита».
М.В. Гоголь теж так думав. :rolleyes:

Першого посту не читав, багато символів + треба було під спойлери розділи ховати - так зручніше, на мою самовпевнену думку.

Щодо сили думки.
Що таке думка? Серія електричних імпульсів. Якщо постійно думати буде протікати струм, звідси сила струму від думки.
Все в цьому світі є енергією, то це один із видів її перетворення. Відповідно навіть одинарні електричні імпульси у вас в мозку впливають на довколишню енергію, на її потоки. Не обов'язково думки, будь-яка нервова діяльність, якогось організму з нервами, впливає на всесвіт.

Так думка має силу, все чудово, що ще?

P.S. Навіщо тему капсом писати було?
 • 0

#7 Katod

  вєтєран

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3642 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 19:08

Перегляд допису:-) (25.05.2010 18:14) писав:

Молодий чоловіче, згідно української термінології, правильно вживати слово "паливня". Відповідно - "до паливні".

М.В. Гоголь теж так думав. :rolleyes:

Першого посту не читав, багато символів + треба було під спойлери розділи ховати - так зручніше, на мою самовпевнену думку.

Щодо сили думки.
Що таке думка? Серія електричних імпульсів. Якщо постійно думати буде протікати струм, звідси сила струму від думки.
Все в цьому світі є енергією, то це один із видів її перетворення. Відповідно навіть одинарні електричні імпульси у вас в мозку впливають на довколишню енергію, на її потоки. Не обов'язково думки, будь-яка нервова діяльність, якогось організму з нервами, впливає на всесвіт.

Так думка має силу, все чудово, що ще?

P.S. Навіщо тему капсом писати було?
ага, він проповідник матриці, єднаймося в батареї акамуляторів:lol:

Перегляд дописуGENA (25.05.2010 15:32) писав:

Ці філософські міркування є найсучаснішою парадигмою, фундаментом для нової Науки з великої літери. Мабуть мої думки обігнали свій час на тисячі років.
Недавно прочитав МИЧИО КАКУ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ Об устройстве мироздания, высших измерениях и будушем Космоса» 2008 р. о сучасному стані світової науки.

Автор цієї книги, Мичио Каку, дуже
авторитетний вчений-фізик.

До середини ще можна читати, а далі одні нісенітниці.
Можна зробити висновок, що сучасна наука знаходиться у кам’яному Віці.
Хоча там розглядається i струнна теорія, мембранна, М-Теорія, колайдери i таке інше.
це нагадує ІТ крауд, на співбесіді в керівники Іт відділом:
- що ви знаєте про комп"ютери?
- в них є мишка, клавіатура, по них пиходить пошта, я можу довго продовжувати
- продовжуйте
- ...

отак і тут, мені здається, що в тебе поняття нема про те що пише Каку, хоч яку Каку він пише:cry:
 • 0

#8 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 19:52

Розглянемо перший стих з першої Книги Мойсеєва «Буття» створення світу: «1 Напочатку Бог створив Небо та землю.»

Що це означає і чому земля з маленької літери?
А це означає те, що спочатку Бог створив порожній Всесвіт, Небо де можливий складний рух, і землю, те (потенційну можливість складного руху) що могло б в Небі рухатися, а можливо і сингулярну точку (землю).

Читаємо далі. «2 А земля була пуста та порожня, и темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.»

Нічого ще не було що могло б рухатися, не було світла окрім «води». Що означає вода? Вода означає середовище, однорідний та ізотропний простір. У даному випадку Всесвіт це каркас, обрис, форма Всесвіту, а то що заповнює цю форму це середовище (вода).
Що означає Дух Божий? Це означає Думку (Мисль). В даному випадку ця Думка матеріальна і пізнавальна на відмінність від первинної Думки, яка споконвічно не пізнавана і для самого Творця.

Ідемо далі. «3 І сказав Бог: “Хай станеться світло!” І сталося світло.»

Це означає Великий вибух сингулярної точки. Точковий світильник був увімкнений та освітив увесь простір Всесвіту. У Біблії пропущено як Бог створивав цю сингулярну точку (точковий світильник). А можливо це і є первісна «земля» (сингулярна точка) Але я не Бог і можу це створення описати на базі Закону збереження форми, устрою Світобудови і можливих первісних рухів.

«4 І побачив Бог світло, що добре воно, - і Бог відділив світло від темряви.»

У даному випадку це означає, що ймовірно спочатку ще не було чіткого обрису Всесвіту і Бог цей обрис (стіни) Всесвіту зміцнив, щоб світло (первісна матерія) не перетинало ці межі, залишалося усередині Всесвіту.

«5 І Бог назвав світло: “День”, а темряву назвав: “Ніч”. І був вечір, і був ранок, день перший.»

Тут мабуть все вже зрозуміло. Вечір і ранок означає еволюційний розвиток цих подій, а день перший означає завершення повного еволюційного циклу творення.
 • 0

#9 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 25.05.2010 – 21:14

Перегляд допису:-) (25.05.2010 18:14) писав:

Все в цьому світі є енергією, то це один із видів її перетворення. Відповідно навіть одинарні електричні імпульси у вас в мозку впливають на довколишню енергію, на її потоки. Не обов'язково думки, будь-яка нервова діяльність, якогось організму з нервами, впливає на всесвіт.

Так думка має силу, все чудово, що ще?
Все в цьому світі рух, а вже енергія, це наслідок різноманітного руху.
Рух це первинне, а енергія вторинна. Хоча це дуальні поняття. Як руху не може бути без енергії, так і енергії не може бути без руху.
Як енергія може бути потенційною, так і рух може бути потенційним.
Одно від одного відділити не можна.
Теж саме як: що первинне куриця чи яйце?

У цій дуальній парі «рух-енергія» первинним є розум, Думка.
Без думки ні який не будь рух, або енергія неможливі.

«Рух-енергія» це єдине ціле, один без одного неможливі.

Рядом з дуальною парою «Рух-енергія» існує друга дуальна пара «речовина-вакуум».
У даному випадку цю дуальну пару можна розглядати в відриві від Розуму-Думки.
Свідомість-матерія теж дуальна нероздільна пара. Одне без одного не існують.

При розглядах цих, або інших питань іноді доцільно міняти первісність одиниць в дуальних парах. Так якщо я скажу, що енергія первинна, а рух вторинний ніякого протиріччя не має, це єдине ціле.
Дуалізм це одно із основних властивостей Світобудови, первісної її структури.
 • 0

#10 Katod

  вєтєран

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3642 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.05.2010 – 01:44

Перегляд дописуGENA (25.05.2010 20:52) писав:

Розглянемо перший стих з першої Книги Мойсеєва «Буття» створення світу: «1 Напочатку Бог створив Небо та землю.»

Що це означає і чому земля з маленької літери?
А це означає те, що спочатку Бог створив порожній Всесвіт, Небо де можливий складний рух, і землю, те (потенційну можливість складного руху) що могло б в Небі рухатися, а можливо і сингулярну точку (землю).

Читаємо далі. «2 А земля була пуста та порожня, и темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.»

Нічого ще не було що могло б рухатися, не було світла окрім «води». Що означає вода? Вода означає середовище, однорідний та ізотропний простір. У даному випадку Всесвіт це каркас, обрис, форма Всесвіту, а то що заповнює цю форму це середовище (вода).
Що означає Дух Божий? Це означає Думку (Мисль). В даному випадку ця Думка матеріальна і пізнавальна на відмінність від первинної Думки, яка споконвічно не пізнавана і для самого Творця.

Ідемо далі. «3 І сказав Бог: “Хай станеться світло!” І сталося світло.»

Це означає Великий вибух сингулярної точки. Точковий світильник був увімкнений та освітив увесь простір Всесвіту. У Біблії пропущено як Бог створивав цю сингулярну точку (точковий світильник). А можливо це і є первісна «земля» (сингулярна точка) Але я не Бог і можу це створення описати на базі Закону збереження форми, устрою Світобудови і можливих первісних рухів.

«4 І побачив Бог світло, що добре воно, - і Бог відділив світло від темряви.»

У даному випадку це означає, що ймовірно спочатку ще не було чіткого обрису Всесвіту і Бог цей обрис (стіни) Всесвіту зміцнив, щоб світло (первісна матерія) не перетинало ці межі, залишалося усередині Всесвіту.

«5 І Бог назвав світло: “День”, а темряву назвав: “Ніч”. І був вечір, і був ранок, день перший.»

Тут мабуть все вже зрозуміло. Вечір і ранок означає еволюційний розвиток цих подій, а день перший означає завершення повного еволюційного циклу творення.
креаціоніський підхід, в релігію цю тему
 • 0

#11 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.05.2010 – 09:13

Перегляд дописуKatod (26.05.2010 02:44) писав:

креаціоніський підхід, в релігію цю тему
Я бачу, що Ви гнобитель креаціонізму.
Поясніть тоді яким чином утворилась сингулярна точка. Як наука пояснює утворення цієї точки? Які процеси відбувалися i що примусило її утворитися?

Вище я вже писав, що «Свідомість-матерія» дуальна нероздільна пара. Одне без одного не існують. Виходячи з цього i існують два шляхи пізнання Всесвіту i себе.
Перший шлях це від свідомості до матерії i другий шлях від матерії до свідомості.
Ці шляхи раз від разу перетинаються, а потім розходяться. Відбувається непереривний коливальний процес. Це одне із властивостей устрою Свiтобудови.

Повідомлення відредагував GENA: 26.05.2010 – 09:43

 • 0

#12 Katod

  вєтєран

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3642 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.05.2010 – 10:48

Перегляд дописуGENA (26.05.2010 10:13) писав:

Я бачу, що Ви гнобитель креаціонізму.
Поясніть тоді яким чином утворилась сингулярна точка. Як наука пояснює утворення цієї точки? Які процеси відбувалися i що примусило її утворитися?

Вище я вже писав, що «Свідомість-матерія» дуальна нероздільна пара. Одне без одного не існують. Виходячи з цього i існують два шляхи пізнання Всесвіту i себе.
Перший шлях це від свідомості до матерії i другий шлях від матерії до свідомості.
Ці шляхи раз від разу перетинаються, а потім розходяться. Відбувається непереривний коливальний процес. Це одне із властивостей устрою Свiтобудови.
да, я гнобитель креатиціонізму, він поганий, хай цілує батіжок:rolleyes:
якщо почав розмову, то напевне знаєш, що сингулярністю, в космологічному сенсі, називають те що всередині Чорної Дірки, і всі в курсі, з чого Чорні дірки утворюються
всі знають, що надмалі чорні дірки "випаровуються", і живуть недовго, на думку Хокінга також "випаровуються" і надвеликі чорні дири
висновок сам напрошується і він очевидний

і якщо всетаки тут будуть вестись розмови про креатиціонізм, то місце в цій темі не в Науці
 • 0

#13 Олеська

  вовчиця-чарівниця

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 8134 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:скіфські вали

Відправлено 26.05.2010 – 17:45

Флуд видалено. Тема рулює в Філософію (поки що).
 • 0

#14 Amili

  сама по собі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 повідомлень
 • Стать:Жінка

Відправлено 26.05.2010 – 17:57

Занадто багато букв. Всьо набагато простіше насправді. Людина є Космос, Космос є Людиною, Людина є землею, водою, горами, навіть повітрям. Наш склад в загальному нічим не відрізняється від складу болота. Тоді чому не жити за такою теорією відкидаючи матеріальне і власні людські прагнення. Тоді і відпаде поняття сили думки, бо природа сама віддаватиме нам те, що нам насправді потрібно.
То є єдине, що ми можемо стверджувати точно. Все інше - теорії і гіпотези, дещо підтверджене експериментами і в земних умовах (що є суб"єктивним з точки зору землян).
Все ж таки, як на мене, доісторичні люди були найщасливішими на землі, бо вони мали те, чого бажали за свого життя (їсти, тепла, безпеки).
Те, що люди бажають сьогодні, зазвичай насправді не є таким важливим, як їм здається.
 • 0

#15 yushchenko

  yushchenko

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3760 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Backside of the Moon

Відправлено 26.05.2010 – 19:54

Все геніальне - просто. А тут наворотили складні докази фігзна чого. Таке враження, що намагаються пристосувати якесь твердження до реальності, "галімі атмазкі".
 • 0

#16 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 27.05.2010 – 01:05

Перегляд допису---- (26.05.2010 20:54) писав:

Все геніальне - просто. А тут наворотили складні докази фігзна чого. Таке враження, що намагаються пристосувати якесь твердження до реальності, "галімі атмазкі".
Все просто коли знаєш, а коли не знаєш то все складно.
Почнемо з початку. Що є простір? Що є час? Що є вакуум? Яка форма нашого Всесвіту?
Як він виник?
Як що для Вас все так просто то відповісте на ці запитання.
 • 0

#17 Василь

  Старійшина

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1505 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Софія

Відправлено 27.05.2010 – 04:38

Перегляд дописуGENA (25.05.2010 13:17) писав:

Сила думки полягає в тому, що знаходячись всередині абсолютно розімкненої Світобудови, в середовищі її умовно замкнутого об'єму (області), можна помістити себе поза цією областю і поза всією Світобудовою або умістити себе в будь-яку абсолютну точку цієї Світобудови, в т.ч. в будь-яку точку області, і абсолютно не вносити до Світобудови як системи, а в область знаходження практично яке-небудь обурення, або вносити в область і Світобудову в цілому який-небудь вплив.

Непогано, але чи може думка думати?
 • 0

#18 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 27.05.2010 – 13:20

Перегляд дописуВасиль (27.05.2010 05:38) писав:

Непогано, але чи може думка думати?
Може, як що вона ця Думка матерiальна та духовна.

Що є енергія взагалі?

Енергія є рух, а рух є енергія. Одне без іншого існувати не може. Разом вони складають єдину дуальну пару. Ті або інші типи енергій є різноманітні типи рухів тих або інших частинок (об'єктів), тієї або іншої форми і їх сукупності. Існують тільки два типи рухів, поступально-прямолінійне і обертальне-колоподібне. Вихровий рух є комбінація обертально-колоподібного руху і поступально-прямолінійного руху.

Всі види енергій – це рух тих або інших потоків дрібних частинок (об'єктів) в середовищі відносно крупніших частинок (об'єктів) і що впливають на них (на об'єкти).
Тотожно всі види енергій – це рух тих або інших потоків крупних частинок (об'єктів) в середовищі дрібніших частинок (об'єктів) і що впливають на них (на середовище).

Енергія є рух і у результаті витрачається на рух. Тепло один з різновидів руху.

Математично завжди дотримується рівність Еоб = Еср, де Еоб енергія рухомого об'єкту, Еср енергія середовища, що рухається (обурення). Повна еквівалентна енергія простору (об'єму простору, де проводиться рух) рівна нулю. Еоб – Еср = 0.

Енергія є імпульс швидкості руху. Енергія рівна імпульсу швидкості руху. Математично енергія рівна: Е= ΔI*V, де ΔI – імпульс руху, період (час) прискорення від нуля до швидкості "V" плюс період (час) руху з цією швидкістю плюс період (час) гальмування до нуля. В даному випадку енергія набуває розмірності відстані між точками А і Б подолану частинкою, комплексом частинок або об'єктами, де в точці А була нульова швидкість і в точці Б швидкість також стає нулю. Це повна внутрішня енергія будь-якого тіла. На будь-якому відрізку, де тіло рухається прямолінійно і рівномірно, Енергія рівна величині періоду (часу) цього руху помноженому на швидкість руху і набуває розмірності відстані.

Світло і звук – це одне і те ж, а розрізняє їх тільки масивність частинок що беруть участь в русі. Середовищем для частинок світла (фотонів) виступає так званий міжзоряний «вакуум», середовище, що складається з дуже дрібних частинок, що не визнаються наукою i в сукупності званих світовим ефіром. Взагалі так званий вакуум, це колосальна кількість всіляких незв'язаних частинок, що таять в собі колосальну енергію. В цілому вакуум нейтральний, але в ньому присутні частинки, наділені як електричними, так і магнітними властивостями, що їм додає утворююча їх форма.
 • 0

#19 yushchenko

  yushchenko

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3760 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Backside of the Moon

Відправлено 27.05.2010 – 14:15

Перегляд дописуGENA (27.05.2010 01:05) писав:

Все просто коли знаєш, а коли не знаєш то все складно.
Почнемо з початку. Що є простір? Що є час? Що є вакуум? Яка форма нашого Всесвіту?
Як він виник?
Як що для Вас все так просто то відповісте на ці запитання.
Штучні поняття, якраз думка їх і створила, поділила, дослідила.
 • 0

#20 GENA

  Абориген

 • Користувачі
 • PipPipPipPip
 • 103 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 27.05.2010 – 15:56

Перегляд допису---- (27.05.2010 15:15) писав:

Штучні поняття, якраз думка їх і створила, поділила, дослідила.
Чому штучні? Думка у мене реальна i матеріальна, як що я з вами спілкуюся.

Питання теж реальні, які цікавлять людство вже багато тисячоліть i сучасну науку.
Ось наприклад.

«И все-таки есть масса!» Александр Алешин.
http://omdp.narod.ru...stmassa.htm#beg

«Эта удивительная находка может стать ключом к поискам Святого Грааля физики – Единой Теории Всего, – подчеркнул на конференции физик из университета на Гавайях Джон Лернд. – Раз в жизни доводится участвовать в получении столь великих результатов».

Для мене не потрібен ключ к пошуку Святого Грааля, я вже знайшов сам Святой Грааль.
Фізики тільки мріють про «Єдину Теорію Всього», а я вже її відкрив. Осталось тільки сформулювати її i спираючись на безперечні ствердження привести докази. Тому я з вами i спілкуюсь на цьому форумі. Виженуть з цього піду на інший. Або ви мислите, щоб першiсть відкриття дісталося Росії або США, а не Україні?
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних