Перейти до вмісту

Фільми жахів


Повідомлень в темі: 62

#1 Сварус

  Старійшина

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3815 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Вінниця

Відправлено 12.06.2006 – 00:36

 • 62
"У триваючих нині дискусіях з приводу необхідності охорони суспільної моралі від патогенного впливу інформаційного середовища чи не найактуальнішим виглядає питання про можливі наслідки споживання населенням телевізійної інформації з елементами насильства й жахів. Відповідні фільми — бойовики, тріллери, фільми жахів — упевнено кваліфікуються громадською думкою як "соціально небезпечні", такі, що чинять на психіку й поведінку глядачів виключно деструктивний вплив. При цьому особливий наголос робиться на негативних наслідках впливу згаданих фільмів на дітей та підлітків, чия психіка перебуває у стані формування і є, як прийнято вважати, вкрай чутливою до втручань з боку телебачення. Невиправдано багато місця належить "жорстоким" фільмам, у тому числі й фільмам жахів. У вітчизняних ЗМІ регулярно фігурують досить типові повідомлення: про хлопчика, який вистрибнув з вікна після перегляду фільму жахів, про дівчинку, яка через фільми про маніяків потрапила до психіатричної лікарні з вираженою манією переслідування, про підлітка, який, надивившись відповідних фільмів, зарізав кухонним ножем власну матір тощо. Багато фактів, що наводять на роздуми про можливий деструктивний вплив згаданих вище фільмів на поведінку дітей і підлітків, містить література з криміналістики. Формулювання "після перегляду фільму по телевізору…" настільки часто зустрічається в судових справах неповнолітніх, що вже давно не дивує правоохоронців і практично набуло офіційного статусу [2].
Добре відомо, що фільми жахів викликають величезний інтерес у дітей, передусім у молодших школярів і підлітків. Під час нашого дослідження ствердну відповідь на запитання "Чи любиш ти дивитися фільми жахів?" дали 80,1% хлопчиків та 77,5% дівчаток цього віку. Діти пояснювали свій інтерес до жанру жахів приблизно так: "це мене захоплює", "мені подобаються чудовиська і монстри", "це страшно і цікаво водночас ", "я люблю боятися, дивлячись ці фільми".
Ще гірше, що батьки часто схвально ставляться до захоплення їх дітей:
30,6% респондентів висловили думку, що фільми жахів розвивають дитячу уяву, задовольняють допитливість, дослідницький інтерес і цікавість дітей до надзвичайних явищ;
18,4% опитаних вважають, що ці фільми дають дитині можливість переживати яскраві, незвичайні емоційні стани у відносно безпечних умовах;
16,3% опитаних вважають, що фільми жахів є для дітей своєрідним тренуванням хоробрості й волі;
12,2% опитаних гадають, що ці фільми відіграють певну виховну роль, оскільки дають дитині уявлення, що таке добро і зло, наочно демонструють огидність і неприйнятність зла, виховують негативне ставлення до нього;
10,2% опитаних висловили думку про те, що фільми жахів загартовують дитячу психіку, готують до майбутніх життєвих випробувань;
4,3% батьків вважають, що такі фільми сприяють соціалізації дитини, зміцненню її соціальних контактів, слугують засобом утвердження серед однолітків;
4% опитаних вважають, що фільми жахів надають дітям можливість позбутися неприємних переживань, "пережити" власні страхи;
4% респондентів вважають фільми жахів непоганим способом відпочинку, який поліпшує настрій і самопочуття дитини.

Найбільш небезпечними для дитячої психіки можна вважати фільми, в яких "страшний" персонаж, що уособлює джерело зла, схожий на людину; якщо він здатний діяти не лише у вигаданому світі, але й у реальному житті, серед людей; якщо від нього неможливо врятуватися і його неможливо перемогти; якщо він з’являється без попередження і в будь-який час; якщо він чинить зло всім без розбору, незрозуміло чому, навіть коли не порушено жодних правил, домовленостей та заборон; якщо він завдає збитків не стільки фізичній, скільки духовній сутності людини; якщо він завдає своїм жертвам тривалих мук і страждань; якщо може перетворювати своїх жертв на істоту, подібну до себе; якщо здатний перевтілюватися в добре знайому людину і чинити зло від її імені тощо. Також негативно впливають на психічний стан дитини загибель позитивного героя та відсутність у фільмі "хорошого" кінця, коли добрі сили одержують справедливу перемогу над злими.

Другим фактором ризику є реалістичність зображуваних у фільмі героїв та подій. Чим реалістичніше виглядають на екрані персонажі, що уособлюють собою джерело зла, чим більш людиноподібними вони є, тим більше вони зачіпають глибинні внутрішні переживання дитини і, відповідно, тим більший вплив здатні чинити на її емоційний стан та її внутрішній світ загалом.

Третім фактором ризику є особливості демонстрованих у фільмі сцен насильства, зокрема, психологічна їх невиправданість, очевидність його смакування, тривала демонстрація страждань жертви насильства тощо.

Четвертим фактором ризику є несприятлива ситуація перегляду фільму. До несприятливих обставин ми відносимо передусім перегляд фільму без отримання дозволу батьків чи інших значимих для дитини дорослих; перегляд фільму наодинці; відсутність можливості під час чи невдовзі після перегляду обговорити побачене в фільмі з батьками, іншими близькими людьми чи однолітками.

П’ятим, украй важливим фактором ризику є психологічна неготовність глядачів до сприймання фільмів жахів та конструктивного опрацювання інформації, яку вони містять. Першою причиною такої неготовності є причина урбаністичного характеру. Її зміст полягає в тому, що багато сучасних дітей практично не мають можливості без нагляду дорослих гратися в традиційні колективні ігри, переповідати один одному традиційні "страшні" історії, відлучатися з групою однолітків за межі свого двору в пошуках нових і незвичайних вражень. Це не сприяє успішній соціалізації дитини, негативно позначається на формуванні "Ми—відчуття", переконання, що ти не одинокий і що навколишній світ є не лише ворожим, гальмує трансформування природних дитячих страхів у конструктивне почуття особистої перемоги над власною слабкістю тощо. Другою причиною є причина педагогічно-виховного характеру. Вона полягає в тому, що стривожені через несприятливі соціально-економічними умови життя, занепокоєні розв’язанням проблем житейсько-побутового характеру батьки, з одного боку, приділяють своїм дітям значно менше часу, ніж це необхідно для їх виховання, а з другого — мимоволі виховують подібних до себе, невпевнених і тривожних дітей. Зв’язок, що існує між тривожністю батьків та їхніх дітей вважається нині експериментально й клінічно доведеним. Третьою є причина індивідуального, особистісного характеру. Психіка кожної людини є явищем індивідуальним, що має власні параметри чутливості до різноманітних впливів та власний арсенал засобів виходу з несприятливих ситуацій. З нашого погляду, вочевидь "поганих" ситуацій чи "поганої", деструктивної інформації, як таких, не існує. Існують неоднакові способи реагування на них. З однієї й тієї ж ситуації різні глядачі здатні винести неоднаковий досвід. Дехто отримає гарний урок на майбутнє і збагатиться новим знанням і новим конструктивним досвідом. Але знайдеться й такий, що переживе потужний стрес і виявлятиме в наступному навіть у віддалено подібних ситуаціях неадекватні фобічні реакції. Украй несприятливими для перегляду фільмів жахів є надмірна емоційна чутливість дитини, її неготовність до переживання сильних емоцій; високий рівень особистої тривожності; недостатня сформованість мотиваційної сфери, ціннісних орієнтацій та світоглядних установок; наявність яскраво виражених акцентуацій характеру; психічні розлади ендогенної й екзогенної природи.

Шостим фактором ризику є надмірне захоплення дитиною фільмами жахів, коли воно відбувається на збитки іншим видам діяльності й розваг. Можна впевнено говорити про те, що в питанні про необхідність обмеження загальної кількості цих фільмів у сукупному телевізійному інформаційному продукті між противниками і прихильниками фільмів жахів на сьогоднішній день досягнуто найбільшої згоди.

Нарешті, окремим важливим фактором деструктивного впливу фільмів жахів на дитячу психіку є перевантаження того чи того фільму потужними звуковими та світловими спецефектами. Деструктивний вплив такого роду ефектів неодноразово підтверджений спеціальними дослідженнями та житейськими спостереженнями.

Як будь-який інший продукт людської творчості, фільми жахів містять у собі певний деструктивний, руйнівний потенціал. За умов дії наведених вище факторів ризику цей потенціал здатний актуалізуватися. У такому разі фільми жахів як жанр кіномистецтва втрачають своє позитивне значення і перетворюються на потужний негативний чинник впливу на психіку і поведінку дитини, передусім на емоційно-почуттєву та морально-ціннісну сфери її життя."

Петрунько О.В., канд. психол. наук, ст. наук. співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПНУ, м.Київ

Що ви думаєте з цього приводу? Чи можуть адекватно сприймати оточуючий світ, самих себе, врешті решт, такі особи які обожнюють фільми жахів, колекціонують їх, часто дивляться? До яких саме порушень психіки може це все призводити, чи може ви навпаки вважаєте що це все маячня і такої проблеми нема?
Я вважаю що це дуже серйозна проблема і підліткам не слід сильно захоплюватись фільмами жахів, бо потім це призводить до...одним словом негативних наслідків різного роду...то людині стає нецікаво жити то ще щось...
Сам я такі фільми(як і всі інші) дивлюсь дуже рідко!
...Мені з головою вистачає прослуховування різної важкості metal-музики...особливо подобається sympho black metal :)

#2 Kassandra

  Т-Сонятко

 • СуперМодератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5187 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:сплячих левів

Відправлено 12.06.2006 – 01:08

так, фільми жахів з однієї сторони жахливо впливають на іще не сформовану дитячу психіку, проте з другої сторони іноді так бракує гострих відчуттів!
тому мій вердикт:усьому свій час.тобто, я хочу сказати,що малій дитині б я заборонила дивитися той фільм.але доросла людина, у якої психіка уже міцна та витривала , могла б спокійно дивитися фільм жахів. у цьому спокійно-розміреному(якщо забути про вбивць та інших злочинців) іноді бракує елементарного здорового страху.
 • 0

#3 Вовкулака

  Місцевий

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPip
 • 207 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Вже не Вінниця...

Відправлено 12.06.2006 – 02:06

Ну і постяра....... Я дивлячись на деякі букви із цього великого обсягу символів зрозумів, що ти трошки проти фільмів жахів, а проти порно нічого нема, значить ти за порно!!!Та це не важливо!
Важливим є те, що жахи краще дивитись у фільмах і поступово звикати до них! Що при зустрічі з ними в реальному житті знати як з ними боротись і чим з ними боротись!!!! :)
Це просто залежить від конкретної людини - ставлення до фільмів!

Якщо комусь не вистачає страху в реальному житті, то можу трошки допомогти...
 • 0

#4 Сварус

  Старійшина

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3815 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Вінниця

Відправлено 12.06.2006 – 02:11

Перегляд дописуKassandra (12.06.2006 02:08) писав:

тому мій вердикт:усьому свій час.тобто, я хочу сказати,що малій дитині б я заборонила дивитися той фільм.але доросла людина, у якої психіка уже міцна та витривала , могла б спокійно дивитися фільм жахів.
але якщо людина фанатіє від тих фільмів? тим більше людина постійно змінюється, і в 50 років можна "тронутись"!!!
 • 0

#5 Вовкулака

  Місцевий

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPip
 • 207 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Вже не Вінниця...

Відправлено 12.06.2006 – 02:17

А я фанат фільмів жахів!! Ще трохи виросту і буду знімати їх із собою в головних ролях!!! А щодо 50 то можна і вже "трогатись", бо пів найактивнішої частини життя вже буде позаду! Доречі, треба ще до 50 дожити!! :cry: :)
 • 0

#6 Kassandra

  Т-Сонятко

 • СуперМодератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5187 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:сплячих левів

Відправлено 12.06.2006 – 02:21

Перегляд дописуКиря (12.06.2006 03:11) писав:

але якщо людина фанатіє від тих фільмів? тим більше людина постійно змінюється, і в 50 років можна "тронутись"!!!


люди різні бувають. :)
 • 0

#7 Lady Of The Flowers

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 952 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 09:33

я люблю жахи дивитися.
і оскільки вже їх передивилася море. і навіть мала вибірку 8 двдішок з улюбленими фільмами (на жаль у минулому часі :) ), то можу сказати, що це може вплинути на психіку лише в дитячому віці. а після 15.... можна хоч щодня дивитися і нічого.
 • 0

#8 Neiro

  Чайник

 • Користувачі
 • Pip
 • 8 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 09:50

Я вважаю що дітям не треба забороняти дивитися фільми жахів! Хай загортовуються з самого дитинства, а то потім десь в 6 років побачать страшного монстра чи щось накшталт цього і будуть бігати під одеяло до батьків...
 • 0

#9 Злодюжка

  опозиціонер, дисидент, відомий антикассандрист

 • Gamedev
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 883 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 12.06.2006 – 15:03

так.. треба готуватися до вторгнення інопланетян, мутантів, барабашок, клонів, чужих, зомбі, страшних вірусів, привидів, барабашок та Злісних КОЛОБКІВ.
тому, загартувавши бідну дитинку фільмами при них у дитнистві- вона їх не боятиметься.

ото маячня...
 • 0

#10 Lady Of The Flowers

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 952 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 15:16

Перегляд дописуЗлодій (12.06.2006 16:03) писав:

так.. треба готуватися до вторгнення інопланетян, мутантів, барабашок, клонів, чужих, зомбі, страшних вірусів, привидів, барабашок та Злісних КОЛОБКІВ.
тому, загартувавши бідну дитинку фільмами при них у дитнистві- вона їх не боятиметься.

ото маячня...
супер!
:) :cry: :cry:
 • 0

#11 andrON

  .

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 662 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:столиця.

Відправлено 12.06.2006 – 15:26

Перегляд дописуЗлодій (12.06.2006 16:03) писав:

так.. треба готуватися до вторгнення інопланетян, мутантів, барабашок, клонів, чужих, зомбі, страшних вірусів, привидів, барабашок та Злісних КОЛОБКІВ.
тому, загартувавши бідну дитинку фільмами при них у дитнистві- вона їх не боятиметься.

ото маячня...
так.. це доволі не логічно..
 • 0

#12 Neiro

  Чайник

 • Користувачі
 • Pip
 • 8 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 16:41

Ти навевно не правильно зрозумів, вот наприклад коли дитині 2-3 роки треба брати її з собою дивитися фільм жіхв, просто у цьому віці вона не знає, що таке "страх". А так вона буде дивитися і звикати, потім десь у віці 12-14 років коли буде дивитися навіть оком не маргне :)
 • 0

#13 andrON

  .

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 662 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:столиця.

Відправлено 12.06.2006 – 16:43

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 17:41) писав:

Ти навевно не правильно зрозумів, вот наприклад коли дитині 2-3 роки треба брати її з собою дивитися фільм жіхв, просто у цьому віці вона не знає, що таке "страх". А так вона буде дивитися і звикати, потім десь у віці 12-14 років коли буде дивитися навіть оком не маргне :)
а ти не думаєш, шо то маньяк якийсь виросте?
 • 0

#14 Lady Of The Flowers

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 952 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 16:45

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 17:41) писав:

Ти навевно не правильно зрозумів, вот наприклад коли дитині 2-3 роки треба брати її з собою дивитися фільм жіхв, просто у цьому віці вона не знає, що таке "страх". А так вона буде дивитися і звикати, потім десь у віці 12-14 років коли буде дивитися навіть оком не маргне :)
знаю я таких дітей... на екрані кишки виветаються, а їм хоть би шо.... жодної відрази....

а ще знаю таких, які кота прив'язали за шию до одного велика і за задні лапи до другого.... і роз'їхалися... до виправної колонії це виглядало для них досить смішно.
я, звичайно, не кажу, що фільми жахів - основна причина. але це однозначно є складовою.
діти, які жахи просто поглинають - набираються жорстокості.
 • 0

#15 Neiro

  Чайник

 • Користувачі
 • Pip
 • 8 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 18:22

Перегляд дописуandrON (12.06.2006 17:43) писав:

а ти не думаєш, шо то маньяк якийсь виросте?
Не думаю, він же не буде все дитинство дивитися тільки фільми жахів, а й інші фільми також, про кохання і т.і.

Перегляд дописуParsokon (12.06.2006 17:45) писав:

знаю я таких дітей... на екрані кишки виветаються, а їм хоть би шо.... жодної відрази....

а ще знаю таких, які кота прив'язали за шию до одного велика і за задні лапи до другого.... і роз'їхалися... до виправної колонії це виглядало для них досить смішно.
я, звичайно, не кажу, що фільми жахів - основна причина. але це однозначно є складовою.
діти, які жахи просто поглинають - набираються жорстокості.
Так просто дітей виховавли батьки, яким до виховання дітей було БАЙДУЖЕ!
Чогось не вистачало... Зазвичай діти задають питання батькам про "ВСЕ". Наприклад, чи буде боліти лапка у киці якщо її за неї дернути? І напевно дитина не отримала відповіді, і вирішила сама провірити...
 • 0

#16 Злодюжка

  опозиціонер, дисидент, відомий антикассандрист

 • Gamedev
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 883 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 12.06.2006 – 19:49

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 17:41) писав:

Ти навевно не правильно зрозумів, вот наприклад коли дитині 2-3 роки треба брати її з собою дивитися фільм жіхв, просто у цьому віці вона не знає, що таке "страх". А так вона буде дивитися і звикати, потім десь у віці 12-14 років коли буде дивитися навіть оком не маргне :)
і що в цьому хорошого?
чи мета нашого існування- стати нечутливими до жахів, болю, відрази???
 • 0

#17 Lady Of The Flowers

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 952 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 20:08

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 19:22) писав:

Не думаю, він же не буде все дитинство дивитися тільки фільми жахів, а й інші фільми також, про кохання і т.і.
Так просто дітей виховавли батьки, яким до виховання дітей було БАЙДУЖЕ!
Чогось не вистачало... Зазвичай діти задають питання батькам про "ВСЕ". Наприклад, чи буде боліти лапка у киці якщо її за неї дернути? І напевно дитина не отримала відповіді, і вирішила сама провірити...
шановний... батьки цих дітей так не виховували точно... а щоби дитина в 13 років не знала, що буде з котом, якщо зробити те, що було зроблено....

коротше.... я по собі суджу і можу сказати, що жахи в дитинстві - погано впливають на дитину. все.
 • 0

#18 Neiro

  Чайник

 • Користувачі
 • Pip
 • 8 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 21:30

Перегляд дописуЗлодій (12.06.2006 20:49) писав:

і що в цьому хорошого?
чи мета нашого існування- стати нечутливими до жахів, болю, відрази???
А ти як думаєш звідки у лікарів хірургів та патологоанатомів така "видержка"?
Чому раніше за часів Царя Гороха страту робили публічною?

Перегляд дописуParsokon (12.06.2006 21:08) писав:

шановний... батьки цих дітей так не виховували точно... а щоби дитина в 13 років не знала, що буде з котом, якщо зробити те, що було зроблено....

коротше.... я по собі суджу і можу сказати, що жахи в дитинстві - погано впливають на дитину. все.
Наприклад деякі діти памятають до сих пір казки про 9 житів у котів. І може він хотів перевірити...
 • 0

#19 Lady Of The Flowers

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 952 повідомлень

Відправлено 12.06.2006 – 22:24

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 22:30) писав:

А ти як думаєш звідки у лікарів хірургів та патологоанатомів така "видержка"?
це лікарі....

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 22:30) писав:

Чому раніше за часів Царя Гороха страту робили публічною?
взагалі в часи середньовічча для страху...
і тому, що це були видовища....

Перегляд дописуNeiro (12.06.2006 22:30) писав:

Наприклад деякі діти памятають до сих пір казки про 9 житів у котів. І може він хотів перевірити...
а.. то ви просто знущаєтеся.... ну прошу, прошу...
 • 0

#20 Neiro

  Чайник

 • Користувачі
 • Pip
 • 8 повідомлень

Відправлено 13.06.2006 – 16:05

Перегляд дописуParsokon (12.06.2006 23:24) писав:

це лікарі....
а лікарі, що не люди?

Перегляд дописуParsokon (12.06.2006 23:24) писав:


взагалі в часи середньовічча для страху...
і тому, що це були видовища....
взагалі то не для страху, тому що людей ніхто не змушував бути присутніми, а вони навіть з собою дітей брали...

Перегляд дописуParsokon (12.06.2006 23:24) писав:


а.. то ви просто знущаєтеся.... ну прошу, прошу...

чому че я зущаюся? я просто кажу те, що думаю...
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних