Перейти до вмісту

УКРАЇНІ не потрібні фахівці з просторової організації економіки?


Повідомлень в темі: 45

#1 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 09:23

 • 45
В Україні склалася не зрозуміла ситуація щодо підготовки фахівців з просторової організації економіки (ПОЕ) у вищих навчальних закладах. За галуззю знань "Економіка та підприємництво" знайшлося місце, наприклад, для напряму підготовки "прикладна статистика", але проігноровано ПОЕ. Єдиний навчальний предмет "Розміщення продуктивних сил", який давав певні знання у сфері ПОЕ, після низки перетурбацій з назвою перетворився у дисципліну "Регіональна економіка та екологія". Об'єднання суспільної "Регіональної економіки" та природничої "Екології" в одному предметі - нонсенс, який лише підкреслює ненормальність ситуації. До того ж, "регіональна економіка" - це лише один з проявів ПОЕ.
Зверну увагу, що у сусідній Польщі багато років провадиться підготовка фахівців за напрямком "Просторова економіка" (Gospodarka przestrzenna). Магістерське навчання у Польщі за цим напрямком триває у залежності від спеціальності 5 років або 9 семестрів. Загальна кількість годин занять становить близько 2900 при 5 - річному навчанні і близько 2500 при 9 - семестровому навчанні, у т.ч. 1300 годин згідно стандартів підготовки.

#2 Romun

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 573 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Полтава

Відправлено 21.04.2009 – 09:53

В мене якраз спеціалізація "Економіка та підприємництво" (спеціальність "економіка підприємства"). І в нас за 5 років навчання навіть предмету такого не було, не кажучи про окрему спеціальність у ВНЗ (до речі, національний університет). Натомість ми вивчали купу "набагато важливіших" предметів (філософія, психологія, культура, релігієзнавство, матеріалознавство, соцологія, концепція природокористування(фізика+ хімія), екологія і список можна ще довго продовжувати).

Взагалі предметів всовують дуже багато в порівнянні з іноземними ВНЗ, останні навіть не вірять, що людина здатна за 5 років вивчити стільки предметів. І вони праві, бо кількість годин на деякі предмети просто мізерна, а кількіть предметів завелика, щоб якісно охопити самостійно, те що недодали на лекціях.
 • 0

#3 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 11:38

Наведу короткий зміст предметів за напрямом "Просторова економіка".
1. Теорії просторової економіки (Teorie gospodarki przestrzennej). Просторові характеристики економіки. Використання місць. Відстань і вартість транспортування. Конкуренція щодо використання місць. Просторова диференціація попиту і пропозиції. Місцеві та регіональні ринки робочої сили. Міста та міські агломерації. Типи регіонів. Нові технології і просторові зміни. Головні теорії просторової економіки: Й. Тюнен, А. Вебер, А. Прьодль, В. Крісталлер, А. Льош, В. Ізард. Просторовий розвиток економіки та суспільства. Політика використання простору в країні.
2. Територіальне самоуправління (Samorząd terytorialny). Державний устрій Польщі. Територіальна структура влади в інших країнах світу. Функції органів публічної адміністрації. Територіальне самоуправління в Польщі, його компетенції і основні завдання. Основи місцевої економіки (чинники, обмеження, основні завдання, процес розвитку, джерела фінансування). Стратегії місцевого розвитку. Основи комунальної економіки. Бюджет території.
3. Природні основи економіки (Przyrodnicze podstawy gospodarowania). Система природного середовища і його основні підсистеми (атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера) та складові. Ендо - і екзогенні чинники впливу на процеси, що відбуваються на поверхні землі, і їх вплив на довкілля. Основні фокуси руху матерії та енергії в природі. Природні ресурси як основа економіки і причина просторових рішень. Природні обмеження соціально - економічного розвитку. Функціонування геоекосистем. Еволюція природного середовища та її основні чинники, у т.ч. роль антропогенних чинників.
4. Правові основи просторової економіки та охорони довкілля (Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska). Вступ до юриспруденції. Основи цивільного права. Матеріальне адміністративне право, зокрема, у сфері використання простору, територіального самоуправління, використання території, розміщення інвестицій та будівельної діяльності, охорони культурної спадщини, а також у сфері охорони довкілля (охорона природи, експлуатація джерел мінеральної сировини тощо). Основи фінансового та економічного права. Правно - адміністративні форми діяльності територіальних органів влади, суб'єкт економіки, органів державного нагляду.
5. Соціально - культурні передумови просторової економіки (Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej). Простір як благо та предмет використання. Умови життя людей (праця, проживання, відпочинок), контакти і стосунки між людьми в просторовому плануванні. Соціальна диференціація міських територій і завдання просторової економіки. Основні цінності в просторовій економіці, етика використання простору та сталий соціально - економічний розвиток у майбутньому. Соціально - культурні критеріуми оцінювання планів використання простору. Дилеми просторової економіки та вирішення конфліктів. Нові тенденції у міській цивілізації та виклики для просторової політики та просторового планування. Охорона культурної спадщини.
6. Економіка міст і регіонів (Ekonomika miast i regionów). Позитивні та негативні ефекти масштабу. Технічна та суспільна інфраструктура міст. Селітебні території. Обгрунтування вибору місця розташування підприємств у містах. Міські послуги. Економічний розвиток міст. Просторовий розвиток міст. Суспільні чинники розвитку міст. Екологічні проблеми розвитку міст. Політика сталого розвитку. Управління містами. Місто та прилеглі території. Маятникова міграція. Економічна та просторова структура регіонів. Адміністративні та функціональні регіони. Економічний розвиток регіонів. Соціально - економічна диференціація регіонів. Конкуренційність і мобільність економіки регіонів.Проблемні регіони. Регіональна політика. Проблеми реструктуризації регіональної економіки.
7. Урбаністичне проектування (Projektowanie urbanistyczne). Виконання двох проектних завдань різної складності та просторового впливу. Ознайомлення з різними архітектурними формами забудови, характерними урбаністичними формами використання простору, засадами урбаністичної композиції.
8. Просторове планування (Planowanie przestrzenne). Концепції поітики використання простору держави. Місцеві плани використання простору міст і сіл. Методи дослідження стану і змін використання простору. Критерії оцінювання використання простору. Прогнозування процесів розвитку. Засади призначення і використання території. Засади змін функціонально - просторових структур. Техніка графічного та текстового запису планістичних рішень. Проектні навчання. Моделі, підримуючі планістичні рішення.
9. Планування технічної інфраструктури (Planowanie infrastruktury technicznej). Водо - та енергозабезпечення, каналізація. Мережі та обладнання: водопроводи, каналізація, електроенергетика, газопроводи, теплопроводи, телекомунікації. Транспортні потреби. Комунікація групова та індивідуальна, пасажирська та вантажна, щосейна, рельсова, водна та повітряна. Мережі вулично - шосейні та їхні територіальні потреби. Доступність місць. Проблематика технічної інфраструктури при розробці стратегій розвитку регіонів.
10. Польові навчання: середовищні основи просторової економіки (Ćwiczenia terenowe: środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej). Шестиденні польові навчання на території іншого регіону, ніж регіон розміщення ВНЗ. Виявлення основних елементів природного середовища та основних форм використання території. Природні чинники та барєри розвитку. Території екологічних загроз, здеградовані та рекультивовані території. Інфраструктура технічна для охорони природного середовища. Основні проблеми природного середовища території.
11. Польові навчання: соціально - економічні основи просторової економіки (Ćwiczenia terenowe: społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej). Шестиденні польові навчання на території іншого регіону, ніж регіон розміщення ВНЗ. Виявлення основних сфер економічної діяльності і форм використання простору. Місто, його зовнішня структура та функції. Урбаністичні схеми та архітектонічні стилі. Памятки архітектури та мистецтва. Технічна та суспільна інфраструктура, їх функціонування. Соціально - демографічні проблеми. Патологічні явища та процеси. Чинники та обмеження просторового розвитку. Просторова економіка території.
12. Польова практика у районі (Praktyka terenowa w gminie). Десятиденна групова практика в районі. Територіальні дослідження для: розроблення в районах планів використання простору, стратегії розвитку району, програми охорони довкілля, діяльності для місцевого розвитку. Участь в проектних роботах, повязаних з просторовою економікою і соціально - економічним розвитком району.
 • 0

#4 Amili

  сама по собі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 повідомлень
 • Стать:Жінка

Відправлено 21.04.2009 – 12:15

В мене україно-польський інститут )) навіть такі є :) гг співпрацює з Жешувською вищою школою.
Але такої спеціальності чи тим більше предмету не було. Вчили РПС, вчили ринкову трансформацію регіонів (трішечки таки зачіпає цю проблематику) та регіональну економіку. щось там трішки читали по державно-приватному співробітництву. Навіть готували з регіональної економіки індивідуальні завдання по кластеризації регіону...
Україні взагалі не потрібні фахівці з економіки)))) З усіх випускників вузу, ніхто не працює безпосередньо по спеціальності. Регіон в нас такий чи що, що майже не має виробничих підприємств...
А просторова організація економіки це ж детальніша спеціалізація загального предмету. Думаю, що було б корисніше включити ці предмети в загальний курс економіки підприємства. Краще знати більше багато чого, ніж бути вузькоспеціалізованим.
 • 0

#5 ZoomerMan

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 667 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Івано-Франківськ

Відправлено 21.04.2009 – 12:20

Ті спеціальності що назвав пан Вебер є потрібні але для великих корпорацій яким це потрібно - а в нас в Україні їх дуже мало!...Тай запрошують вони працівників з іноземним дипломом!
 • 0

#6 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 12:34

Очікується, що магістри за напрямом "Просторова економіка" будуть спроможні до участі у формуванні просторової організації соціально - економічного розвитку шляхом діяльності у:
[indent]сфері просторового планування, програмування розвитку технічної та суспільної інфраструктури;
програмування соціально - економічного і просторового розвитку міст і регіонів;
підвищення конкурентоспроможності міст і регіонів;
розвитку людського капіталу на місцевому та регіональному рівні;
зменшення регіональних диспропорцій у рівні економіки та якості життя населення;
охороні довкілля та екорозвитку;
управлінні містами та іншими територіальними адміністративними одиницями;
формуванні засад просторової політики на усіх рівнях управління;
співпраці місцевих адміністрацій та уряду;
співпраці з єврорегіонами.
[/indent]
 • 0

#7 ZoomerMan

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 667 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Івано-Франківськ

Відправлено 21.04.2009 – 12:39

Що до співпраці з Єврорегіонами - дуже переспективна річ особливо для Польщі і України!...Але проблема в тому що наприклад наш місцевий бюджет і адміністрація не можуть собі дозволити наймати таких вузькопланових спеціалістів...Є варіант (наприклад в Європі) наймають спеціаліста лише на час розвитку певного проекту - але в нас ше не та культура ведення бізнесу, управління і самого ринку праці!
 • 0

#8 Amili

  сама по собі

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 повідомлень
 • Стать:Жінка

Відправлено 21.04.2009 – 12:44

Ну ми ж такі самі проекти розробляли. Співпраці місцевих підприємств та органів місцевого самоврядування та адміністрацій в соціально-економічній сфері. В тій чи іншій мірі ця робота включала перелічені Вами пункти. От тільки робили ми ці проекти "на логіку", без відповідної теоретичної підготовки :)

Перегляд дописуZoomerMan (21.04.2009 13:39) писав:

Що до співпраці з Єврорегіонами - дуже переспективна річ особливо для Польщі і України!...Але проблема в тому що наприклад наш місцевий бюджет і адміністрація не можуть собі дозволити наймати таких вузькопланових спеціалістів...Є варіант (наприклад в Європі) наймають спеціаліста лише на час розвитку певного проекту - але в нас ше не та культура ведення бізнесу, управління і самого ринку праці!
От державно-приватне співробітництво і повинне вирішити цю проблему - відсутність коштів в державних органах. Саме воно зараз почало активно розвиватися напередодні Євро - 2012. Підприємство допомагає владі, влада допомагає підприємству (ремонти доріг, проведення благоустрою, ремонти садочків, шкіл та інших громадських закладів, та навіть проведення рекламної компанії населеного пункту, як місця для чудового туристичного відпочинку) :)
 • 0

#9 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 12:44

Зрозуміло, що система підготовки фахівців за напрямом "Просторова економіка" у Польщі не є ідеальною, вона потребує удосконалення і постійної модернізації: зокрема, викликає здивування відсутність у групі предметів за напрямом дисципліни "Маркетинг регіону". Однак це деталі, а основне полягає в існуванні цілеспрямованої системи підготовки потрібних фахівців.
Підготовку фахівців в Україні, які б займалися вирішенням проблем у сфері ПОЕ, зокрема, щодо обгрунтування вибору оптимальних рішень розміщення підприємств, ліній та вузлів інфраструктури, управління економічним розвитком територіальних одиниць (сіл, міст, областей, країни) доцільно виокремити в напрямок підготовки за галуззю знань "Економіка та підприємництво". Були сумніви щодо назви напряму підготовки, за яким здійснювалася б підготовка фахівців у сфері ПОЕ: одного часу здавалося, що це має бути "просторова економіка" (фактично переклад загальноприйнятого англомовного терміну "spatial economy"), проте було й заперечення – "а яка економіка не є просторовою". Потім з’явилося бажання використати назву "економіка простору", але закралися певні сумніви і щодо цієї назви. Думаю, що найкраща назва напрямку для підготовки фахівців з ПОЕ у вищих навчальних закладах України за галуззю знань "Економіка та підприємництво" - "Просторова організація економіки".
У 2008 році Нобелівську премію з економіки одержав П. Кругман (Paul Robin Krugman) за дослідження у сфері структури торгівлі і розміщення виробництва. Цей факт є додатковим підтвердженням актуальності та важливості проблеми оптимальної ПОЕ.

Повідомлення відредагував Weber: 21.04.2009 – 12:45

 • 0

#10 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 21.04.2009 – 13:22

Перегляд дописуAmili (21.04.2009 12:15) писав:

Україні взагалі не потрібні фахівці з економіки)))) З усіх випускників вузу, ніхто не працює безпосередньо по спеціальності.
Думаю, Україні не потрібні теоретики з економіки. А фахівців нам взяти ніде, бо у вузах "фахівців" навчають переважно теоретики.

Перегляд дописуAmili (21.04.2009 12:15) писав:

А просторова організація економіки це ж детальніша спеціалізація загального предмету. Думаю, що було б корисніше включити ці предмети в загальний курс економіки підприємства. Краще знати більше багато чого, ніж бути вузькоспеціалізованим.
Я теж так думаю. Тим більше скільки там фахівців в цій області нам потрібно? десять-двадцять відсили... За потреби їх простіше перепрофілювати з "економічних фахївців загального профілю", ніж п’ять років впусту кошти на них витрачати. А потім не знати, де їх працевлаштовувати (або щоб вони не знали, де їм це робити).
 • 0

#11 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 16:40

Перегляд дописуbulbashka_aero (21.04.2009 13:22) писав:

1. Думаю, Україні не потрібні теоретики з економіки. А фахівців нам взяти ніде, бо у вузах "фахівців" навчають переважно теоретики.

Я теж так думаю. Тим більше 2. скільки там фахівців в цій області нам потрібно? десять-двадцять відсили... За потреби їх простіше перепрофілювати з "економічних фахївців загального профілю", ніж п’ять років впусту кошти на них витрачати. А потім не знати, де їх працевлаштовувати (або щоб вони не знали, де їм це робити).
1. Як казав один мудрий чоловяга - нема нічого практичнішого за хорошу теорію. Ви думаєте, той хто "не використовує" теорії дійсно без неї обходиться? Він просто використовує найгіршу теорію.
2. Хі-хі... Лише у західних землях Німеччини є понад 3000 фірм, які займаються просторовою організацією життєдіяльності німецької людини. Кожна така фірма затруднює близько 30 осіб. Вже маємо 9 тис. фахівців. + великі корпорації мають спеціальні відділи, де теж працює до 30 осіб... + агенції регіонального та місцевого розвитку...
 • 0

#12 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 19:01

Перегляд дописуZoomerMan (21.04.2009 12:39) писав:

Що до співпраці з Єврорегіонами - дуже переспективна річ особливо для Польщі і України!...Але проблема в тому що наприклад наш місцевий бюджет і адміністрація не можуть собі дозволити наймати таких вузькопланових спеціалістів...Є варіант (наприклад в Європі) наймають спеціаліста лише на час розвитку певного проекту - але в нас ше не та культура ведення бізнесу, управління і самого ринку праці!
Фахівці з просторової організації економіки мають виконувати такі завдання:
1. Обґрунтовувати вибір місця розташування підприємств. Наприклад лише торгівельна марка ТЕСКО щороку розміщує 50-70 нових магазинів. Вибір місця обгрунтовує цілий відділ, де працює 50 осіб...
2. Розробляти так звані Генеральні плани розвитку території.
3. Обґрунтовувати розміщення інфраструктури.
4. Займатися просторовою організацією населених пунктів.
5. Розвиток регіону.
6. Море інших справ, де виникає проблема розміщення якихось об'єктів (наприклад шкіл, лікарень, зупинок громадського транспорту тощо...).
 • 0

#13 bamik

  салоїд

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2443 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Івано-Франківськ

Відправлено 21.04.2009 – 19:42

Перегляд дописуWeber (21.04.2009 20:01) писав:

Фахівці з просторової організації економіки мають виконувати такі завдання:
1. Обґрунтовувати вибір місця розташування підприємств. Наприклад лише торгівельна марка ТЕСКО щороку розміщує 50-70 нових магазинів. Вибір місця обгрунтовує цілий відділ, де працює 50 осіб...
2. Розробляти так звані Генеральні плани розвитку території.
3. Обґрунтовувати розміщення інфраструктури.
4. Займатися просторовою організацією населених пунктів.
5. Розвиток регіону.
6. Море інших справ, де виникає проблема розміщення якихось об'єктів (наприклад шкіл, лікарень, зупинок громадського транспорту тощо...).

Хіба не управління архітектури міста має цим займатись? Архітектори не гірше за просторових ефективників впоряться із поставленими завданнями
 • 0

#14 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 21.04.2009 – 19:56

Перегляд дописуbamik (21.04.2009 19:42) писав:

Хіба не управління архітектури міста має цим займатись? Архітектори не гірше за просторових ефективників впоряться із поставленими завданнями
Архітектори беруть участь у деяких речах. Йдеться передусім про просторову організацію населених пунктів. Але архітектор - то краса та державні вимоги... Економікою там і не пахне.
 • 0

#15 Уповноважений

  Козак - перевертень

 • Модератори
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6914 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:пекельне болото

Відправлено 21.04.2009 – 21:00

Я вчився на інженера, проте у мене був курс "оптимізації....". оптимізація це широке явище, але транспортна задача була у нас курсовою. Інженерам - приватним підприємцям цей курс дуже потрібний, хотілося б аби його викладали ширше. я працював на такому підприємстві найманим працівником. Оптимізація була не ідеальна, але непогана. ПП як може так і крутиться
 • 0

#16 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 22.04.2009 – 00:18

Перегляд дописуWeber (21.04.2009 17:40) писав:

1. Як казав один мудрий чоловяга - нема нічого практичнішого за хорошу теорію. Ви думаєте, той хто "не використовує" теорії дійсно без неї обходиться? Він просто використовує найгіршу теорію.
2. Хі-хі... Лише у західних землях Німеччини є понад 3000 фірм, які займаються просторовою організацією життєдіяльності німецької людини. Кожна така фірма затруднює близько 30 осіб. Вже маємо 9 тис. фахівців. + великі корпорації мають спеціальні відділи, де теж працює до 30 осіб... + агенції регіонального та місцевого розвитку...
1. Я про те, що ніякої користі з теоретиків і знання ними теорії немає. Бо скільки не знай теорій, а без практичного досвіду далеко не заїдеш.
2. А звідколи це ми у Німеччині живемо?
Попит породжує пропозицію. Щойно відчують брак у вашому просторовому добрі - відразу почнуть його плодити... аби лиш з того кристь була :)
 • 0

#17 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 22.04.2009 – 07:27

Перегляд дописуХмурий Князь Вітольд (21.04.2009 21:00) писав:

Я вчився на інженера, проте у мене був курс "оптимізації....". оптимізація це широке явище, але транспортна задача була у нас курсовою. Інженерам - приватним підприємцям цей курс дуже потрібний, хотілося б аби його викладали ширше. я працював на такому підприємстві найманим працівником. Оптимізація була не ідеальна, але непогана. ПП як може так і крутиться
Так, це був елемент просторової організації економіки... Транспортна задача широко, дуже широко там використовується...

Перегляд дописуbulbashka_aero (22.04.2009 00:18) писав:

1. Я про те, що ніякої користі з теоретиків і знання ними теорії немає. Бо скільки не знай теорій, а без практичного досвіду далеко не заїдеш.
2. А звідколи це ми у Німеччині живемо?
Попит породжує пропозицію. Щойно відчують брак у вашому просторовому добрі - відразу почнуть його плодити... аби лиш з того кристь була :)
1. Хі-хі... Те, що 2+2=4, а не 5 - теж теорія...
2. Попит є, але він насичується випадковими постачальниками, або інтуїтивно. Звідси такі результати, кардинально відмінні від німецьких.
ПЕС. Весна, брак вітамінів?
 • 0

#18 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 04.05.2009 – 19:12

Один архітектор якось сказав, що державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування слід бути "трохи урбаністами"... Хі-хі... Я так само скажу, що їм слід бути "трохи просторологами"... Але ще краще, коли просторовою організацією життєдіяльності займатимуться спеціалізовані фахівці, а ті, що "трохи є усіма" хай приймають кінцеві рішення.
 • 0

#19 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 04.05.2009 – 19:34

Оскільки можливість або неможливість розміщення будь-чого будь-де визначається не доцільністю, а розмірами хабаря - то ніякі "фахівці-просторовці" нам не допоможуть.
А пан все носиться зі своєю просторовою організацією, як дехто інший - з писаною торбою. І ніяка весна і авітаміноз йому, схоже, не заважає...
 • 0

#20 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 04.05.2009 – 19:37

Перегляд дописуbulbashka_aero (4.05.2009 19:34) писав:

Оскільки можливість або неможливість розміщення будь-чого будь-де визначається не доцільністю, а розмірами хабаря - то ніякі "фахівці-просторовці" нам не допоможуть.
Хабар легко враховується в оптимізаційних моделях... Як це робить наприклад Макдональдс - у Львові зокрема.
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних